นิยามความรัก ทริคความรัก LOVE ความเท่าเทียมกันของชายหญิงสมัยก่อนแตกต่างจากสมัยนี้อย่างไร?

ความเท่าเทียมกันของชายหญิงสมัยก่อนแตกต่างจากสมัยนี้อย่างไร?


ความเท่าเทียมกันของชายหญิงสมัยก่อนแตกต่างจากสมัยนี้อย่างไร? นิยามความรัก ทริคความรัก

            สำหรับเมืองไทยหรือสยามในสมัยก่อน หลายคนอาจเคยได้ยินมาบ้างว่าความเท่าเทียมของคนในสังคมยังไม่เท่ากัน ทุกอย่างมีแต่กรอบแห่งวัฒนธรรมและชนชั้นเข้ามาคั่นกลางเสรีภาพของทุกคน เช่นเดียวกันแม้แต่ความเท่าเทียมทางเพศชายและเพศหญิงก็ยังคงถูกจำกัดสิทธิ์ แตกต่างจากสมัยนี้ที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายระบอบประชาธิปไตย แม้ในทางพฤตินัยจะยังคงมีการกระทำเหยียดฐานะของคนกันบ้างก็ตาม แต่ทุกคนก็มีสิทธิที่จะปกป้องตัวเอง หากอยากรู้ว่าความเท่าเทียมกันของชายหญิงสมัยก่อนแตกต่างจากความเท่าเทียมกันของชายหญิงสมัยนี้อย่างไร เราจะมาอธิบายให้พวกคุณได้เข้าใจ

ความเท่าเทียมกันของชายหญิงสมัยก่อน

            ในสมัยก่อนผู้หญิงกับผู้ชายมีบริบทและความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน ผู้ชายมีหน้าที่ทำงานหาเลี้ยงชีพให้ตัวเองกับครอบครัวได้อยู่กันอย่างมีความสุข ไม่อดอยาก ทำให้ต้องได้รับการศึกษาบวชเรียนในวัดตั้งแต่เด็กเพื่อปลูกฝังความผิดชอบชั่วดีและความรู้มากมายซึ่งพระสงฆ์ก็คือครูอาจารย์ผู้รอบรู้โลกทางธรรมและขณะเดียวกันก็ต้องรอบรู้เรื่องของบ้านเมืองด้วย ตรงกันข้ามกับผู้หญิงที่ไม่ได้รับการศึกษา เพราะเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาจากที่นอนในทุกวันก็ต้องจัดการกับตัวเอง หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จก็ใช้เวลาอยู่แต่กับพวกการเรียนรู้งานบ้านงานเรือนและดูแลบ้านเพื่อให้เกิดความสงบและการวางแผนความเรียบร้อยของที่อยู่อาศัยตัวเอง อีกนัยหนึ่งคือการตั้งใจทำเพื่อเป็นว่าที่ภรรยาที่ดีของผู้ชายที่เพียบพร้อมในอนาคต ฉะนั้นเวลาที่ผู้หญิงจะแนะนำหรือตัดสินใจอันใดก็ย่อมไม่ค่อยเป็นผลในการที่คนอื่นจะยอมรับ ด้วยมีประสบการณ์อยู่แค่ในบ้านเรือนตัวเองเท่านั้น ไม่เหมือนกับผู้ชายที่ได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้นำผู้หญิงเพราะเห็นโลกกว้างกว่า ผู้หญิงจึงเป็นช้างเท้าหลัง ส่วนผู้ชายก็เป็นช้างเท้าหน้า ความเท่าเทียมกันของชายหญิงสมัยก่อนจึงไม่เท่ากัน

ความเท่าเทียมกันของชายหญิงยุคปัจจุบัน

            ในปัจจุบันที่ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและมองว่าความคิดของผู้หญิงบางอย่างดีกว่าผู้ชายทำให้เป็นการเหมาะสมหากผู้หญิงจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับผู้ชาย นั่นทำให้ผู้หญิงในปัจจุบันไม่ได้จับเจ่าอยู่แต่ในบ้านเรือนอีกต่อไป แต่ยังได้เรียนรู้ภาษา สังคม และศาสตร์ต่าง ๆ ที่มากมายจนเข้าใจโลกเป็นอย่างดี ยิ่งมีการเข้ามาของเทคโนโลยีที่ทำให้ประเทศทั่วโลกถูกเชื่อมโยงข่าวสารหากันแบบเครือข่ายก็ยิ่งทำให้คนทุกเพศทุกวัยมีสิทธิ์เข้าถึงความรู้ทั้งใกล้และไกลตัวแบบเต็มที่ สามารถมีความคิดที่แตกต่างและร่วมแลกเปลี่ยนกันเพื่อพัฒนาสังคมได้ ผู้หญิงที่สามารถช่วยเป็นคู่คิดกับผู้ชายในการแก้ปัญหาต่าง ๆ จึงได้รับการชื่นชมเป็นอย่างดี ความเท่าเทียมกันของชายหญิงยุคปัจจุบันจึงมีความเท่ากัน

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#ความเท่าเทียมชายหญิง #สิทธิชายหญิงในอดีต #เสรีภาพทางเพศ