นิยามความรัก ทริคความรัก LOVE 4 สิ่งที่ช่วยให้ความรักของคุณยั่งยืน

4 สิ่งที่ช่วยให้ความรักของคุณยั่งยืน


4 สิ่งที่ช่วยให้ความรักของคุณยั่งยืน นิยามความรัก ทริคความรัก

            4 สิ่งที่ช่วยให้ความรักของคุณยั่งยืน ความรักที่ยั่งยืนจากเรื่องราวมากมายของคู่รักที่ประสบความสำเร็จพบว่า มีสี่มิติพื้นฐานที่สามารถแสดงถึงความสมบูรณ์ด้านความรักของเหล่าอาสาสมัครเรียกว่า “การให้คะแนนแบบบูห์ลแมน” ซึ่งเป็นการประเมินนี้มีความแม่นยำเป็นพิเศษในการทำนายจุดจบของความสัมพันธ์ได้ เมื่อการประเมินดังกล่าวถูกใช้ควบคู่กับการสังเกตคู่รัก 120 คู่ที่มีบุตรกำลังเข้าวัยเรียน ผลจากการประเมินพบว่าพวกเขามีโอกาสเลิกราภายในสี่ปีถึงร้อยละ 94 เลยทีเดียว ดังนั้นผู้เขียนจึงมาบอกเล่าการคาดการณ์เกี่ยวความสัมพันธ์ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก time.com

ความหลงใหลและความชื่นชม

            คู่รักที่มีความสุขได้บอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาด้วยความอบอุ่น ความเสน่หา และความเคารพซึ่งกันและกัน น่าสนใจที่พวกเขากล่าวคำชมให้กันอย่างเป็นเรื่องปกติ สวนทางกับคู่รักที่เริ่มหมดความหลงใหลและความชื่นชมกันนั้นมีแนวโน้มที่ตำหนิเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมามากกว่าการชื่นชมกัน

“ความเป็นตนเอง” กับ “ความเป็นเรา”

            คู่รักที่มีความสุขมักจะเล่าเรื่องราวที่พวกเขาสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้เหมือนเป็นคนเดียวกันจากความรู้ใจ สะท้อนให้เห็นว่า “ความเป็นเรา” ในฐานะคู่รักนั้นชัดเจนมาก แต่หนทางของจุดจบในความสัมพันธ์นั้นคือ การที่พวกเขาไม่สามารถแก้ปัญหาหรือเรื่องผิดใจกันได้ เพราะปราศจากความเข้าใจกันและสนใจเพียงเรื่องของตนเองเป็นสิ่งสำคัญ จนทำให้บ่อยครั้งคู่รักที่เป็นทุกข์มักจะจมอยู่กับปัญหาเดิมๆ ที่ยังแก้ไขไม่ได้

การรู้จักคู้รักของตน

            การอธิบายเรื่องราวของกันและกันโดยละเอียดสามารถบ่งชี้ได้ว่า พวกเขายังคงเข้าใจและเคารพสิ่งที่ทำให้อีกฝ่ายสนใจ หมายถึง สิ่งที่คู่รักของพวกเขาสนใจ เศร้า หรือมีความสุข นอกจากนี้ยังทำให้ผู้คนรอบข้างรับรู้ถึงพลังงานเชิงบวกหรือเชิงลบในการบรรยายลักษณะของกันและกัน คู่รักบางกลุ่มอาจสูญเสียการเชื่อมต่อทางจิตใจกับคู่รักของตน ซึ่งพวกเขาจะรู้สึกไม่เป็นตนเองและตอ่ต้านเมื่อเล่าถึงความหลังของพวกตน ที่แม้จะไม่ได้กล่าวถึงสิ่งใดที่เฉพาะเจาะจงก็ตาม อีกทั้งมุมมองต่อความหลังของกันและกัน มักจะถูกยกเป็น “เรื่องทั่วไป” มากกว่า “ความทรงจำ”

การรื้อฟื้นแต่เรื่องราวที่ทรมาณ

            บ่อยครั้งที่การบอกเล่าเรื่องความหลังที่เกี่ยวขึ้นในความสัมพันธ์ออกมาว่าต้องทุกข์ทนมากเพียงใด มักสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาไม่มีความสุขกับคู่รักแม้เวลาปัจจุบัน เพราะการผ่านเรื่องร้ายมาด้วยกันนั้นมักช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและไว้ใจกันมากขึ้น สังเกตได้จากคู่รักที่มีความสุขมักเล่าช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ผ่านมาได้ร่วมกันเสมอ ซึ่งอิงฐานจากเป้าหมายชีวิต แรงยันดาลใจ และการให้คุณค่ากันและกัน

ขอบคุณภาพจาก https://unsplash.com/

#วิธีสร้างรักยั่งยืน #เคล็ดรักให้ยาวนาน #เรียนรู้เรื่องรัก

Leave a Reply

Your email address will not be published.