นิยามความรัก ทริคความรัก LOVE การแต่งงานแบบคลุมถุงชนนั้นยั่งยืนหรือ?

การแต่งงานแบบคลุมถุงชนนั้นยั่งยืนหรือ?


การแต่งงานแบบคลุมถุงชนนั้นยั่งยืนหรือ? นิยามความรัก ทริคความรัก นิยามความรัก ทริคความรัก

            การแต่งงานแบบคลุมถุงชนนั้นยั่งยืนหรือ? “อยู่ๆ ไปเดี๋ยวก็รักกันเองแหล่ะ” หรือ “รักแท้แพ้ใครชิด” คือวาทกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อปลอบประโลมคู่สมรสที่ถูกแต่งงานแบบคลุมถุงชน ส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ที่มีอายุมากกว่า ซึ่งการแต่งงานลักษณะนี้ยังมีอยู่ในบางพื้นที่ของสังคม เพราะความเชื่อว่าการมองหาคนรักอันเหมาะสมและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน บุคคลนั้นต้องรับการเลือกสรรจากผู้ใหญ่ ท้ายที่สุดพวกเราต่างทราบกันว่า ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตั้งต้นด้วยความรักระหว่างสองฝ่ายมักล้มเหลว และยิ่งทวีความชัดเจนท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

ทำไมถึงไปไม่รอดกันนะ?

            ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์พยายามหาเหตุผลแท้จริงว่าทำไมความสัมพันธ์นี้ถึงล้มเหลวและสร้างความทุกข์ให้กับคู่สมรส มีงานวิจัยมากมายเสนอถึงสองปัจจัยสำคัญส่งผลต่อความยั่งยืน ได้แก่ ความเครียด และ การให้คุณค่าของความสัมพันธ์ ทำให้พวกเราสามารถทำนายอนาคตของความสัมพันธ์ได้ ยกตัวอย่างการทดลองที่ติดตามคู่สมรสจำนวนหนึ่งตลอดเวลาพบว่า ความเครียดของคู่สมรสเพิ่มขึ้นเมื่อพวกเขาเจอปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทำให้ความพึงพอใจลดลงและจุดจบของความสัมพันธ์ เพราะความเครียดกระทบทั้งร่างกายและจิตใจ ทำให้ผู้คนควบคมอารมณ์ได้ยากขึ้น รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเครียดคือยาพิษ

            ผู้คนย่อมมีความต้องการใครสักคนที่สามารถแบ่งเบา ปลอบโยน และสร้างกำลังใจ แต่ถ้าหากคู่สมรสของตนเองก็รู้สึกเครียดไม่ต่างกัน ย่อมไม่มีฝ่ายใดที่สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ จนทำให้พวกเขาเกิดความเครียดและความไม่พอใจสูงขึ้นเรื่อยๆ มีงานศึกษากล่าว่าผู้คนที่มีระดับความเครียดและความขัดแย้งสูง พวกเขามีแนวโน้มจะเหน็บแนม ตำหนิ และดูหมิ่นอีกฝ่ายที่ตนมองว่ามีหน้าที่ช่วยให้ดีขึ้นเมื่อตนมีความเครียด สะท้อนให้เห็นว่าคู่สมรสที่ได้มากจากการแต่งงานลักษณะนี้มักมีฝ่ายหนึ่งที่ไม่พร้อมเอาใจใส่คู่สมรสของตนเอง

การขาดความมุ่งมั่น

            ความมุ่งมั่นในความสัมพันธ์ (relationship commitment) หมายถึง การให้ความสำคัญต่อ “ความปรารถนา” และ “ความตั้งใจ” ที่จะสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคต ความมุ่งมั่นนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อผู้คนที่ทุ่มเทเวลาและความพยายามมากมายให้ความสัมพันธ์ของตน นั้นทำให้พวกเขาพึงพอใจต่อสิ่งนี้ แต่หากคู่สมรสที่ไม่เต็มใจจะอยู่ร่วมกันตั้งแต่แรก แม้ฝ่ายหนึ่งอาจมีความมุ่งมั่นสูงที่จะทำให้ความสัมพันธ์เป็นไปได้ก็อาจลดลง เมื่อพวกเขาไม่ได้รับความพึงพอใจจากความสัมพันธ์ นอกจากนี้ความสัมพันธ์มักจบเร็วขึ้นเมื่อฝ่ายหนึ่งเริ่มแสดงความเครียดออกมาตั้งแต่ต้น ดังนั้นปัจจัยทั้งสองจึงเป็นเหตุที่ทำให้การจับคู่เช่นนี้ไปไม่รอดในสังคมปัจจุบันที่ยกให้ความต้องการของตัวบุคลลเป็นสำคัญ

ขอบคุณภาพจาก https://unsplash.com/

#คลุมถุงชน #แต่งงานคลุมถุงชน #เรียนรู้เรื่องรัก