นิยามความรัก ทริคความรัก LOVE “ความรัก” คือความท้าทายในชีวิต (ตอนที่ 1)

“ความรัก” คือความท้าทายในชีวิต (ตอนที่ 1)


“ความรัก” คือความท้าทายในชีวิต (ตอนที่ 1) นิยามความรัก ทริคความรัก

            “ความรัก” คือความท้าทายในชีวิต (ตอนที่ 1) หลักฐานหลายอย่างบ่งชี้ถึงความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงมักเริ่มก่อตัวตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งมาจากอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้ปกครองที่คอยตอบสนองความต้องการด้านอาหาร การดูแล ความอบอุ่น ความปลอดภัย และการสอนให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคม โดยผลลัพธ์ที่ได้จากความสัมพันธ์ลักษณะดังกล่าวไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นการขัดเกลาเพื่อสร้างรากฐานตัวตนอันเป็นที่ยอมรับต่อสังคมและคนรอบข้าง ดังนั้นผู้เขียนจึงมาบอกเล่าถึงความท้าทายของความรักกัน

ความรักเติบโตพร้อมชีวิต

            เมื่อมนุษย์เติบโตต่างพบเจอคนมากมายจนพวกเขามี “ความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่(adult relationships)” ที่อาจประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม โดยเหตุผลเหล่านี้จะต้องแตกต่างและมีความซับซ้อนมากกว่าความสัมพันธ์แบบวัยเด็กอย่างแน่นอน ผู้คนส่วนใหญ่จำเป็นต้องทำงานเพื่อความเป็นเลิศในหน้าที่การงานของตน เพราะความสำเร็จในชีวิตถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกยั่งยืนและสุขสันต์ ขณะเดียวกันถ้ามีปัญหาเข้ามาในชีวิตของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็จะสร้างความทุกข์ใจอย่างมหาศาลแก่คนรักผู้มิได้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

ความยืดหยุ่นในความสัมพันธ์

            ตลอดเวลากว่าหลายร้อยปีก่อนคู่รักมักไม่ค่อยใช้เวลาร่วมกันเป็นเวลาหลายสิบปีอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะช่วงชีวิตของผู้คนยุคก่อนจะไม่เกินอายุ 40 ปี และอายุ 50-60 ปีในหมู่ชนชั้นสูงอันเกิดจากวิทยาการแพทย์ที่ยังไม่ก้าวหน้าเท่าเวลานี้ สะท้อนให้เห็นว่าการอยู่ร่วมกันจนแก่เฒ่าสำหรับคู่รักนั้นยังเป็นเรื่องที่ใหม่มากเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์มนุษย์ หมายความว่าผู้คนจะต้องเผชิญกับความท้าทายในความสัมพันธ์ไม่เว้นแต่ละวันเพราะลักษณะนิสัยของคนรักที่มักเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและบังคับให้ต่างฝ่ายต้องปรับตัวเข้าหากันให้ได้ อย่างไรก็ตามเชื่อว่าเกือบทุกคนคงต้องเจอช่วงเวลาหนึ่งที่ปัญหาต่างๆ ถาโถมเข้ามาและส่งผลกระทบต่อสายสัมพันธ์ ซึ่งเป็นจุดตัดสินอนาคตของความสัมพันธ์ว่าจะเดินหน้าต่อหรือหยุดลงแค่นี้ ยกตัวอย่างเช่น การอยู่ร่วมกันของคู่รักในระยะหนึ่งปีแรก ช่วงเวลาที่ลูกของตนลืมตาดูโลก หรือช่วงเวลาที่ฝ่ายหนึ่งต้องตายจากไปเพราะความแก่ชรา ทั้งหมดนี้เป็นความช่วงที่เวลาทึ่คู่รักไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

คู่รักที่ประสบความสำเร็จรับมืออย่างไรกับความท้าทายนี้?

            จากงานวิจัยแนะนำให้คู่รักเชื่อกันว่าพวกเขาทำได้ เมื่อคู่รักต่างมั่นใจว่าพวกเขาจะมีคนรักของตนเองเตียงข้างเสมอแม้มีปัญหาถาโถมมา รวมไปถึงคู่รักที่มีความสามารถรักษาสายสัมพันธ์ระหว่างกันมีแนวโน้มจะอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาว

ขอบคุณภาพจาก https://unsplash.com/

#รักคือความท้าทาย #ค้นหาความรัก #เรื่องรักน่ารู้