นิยามความรัก ทริคความรัก LOVE “ความรัก” คือความท้าทายในชีวิต (ตอนที่ 2)

“ความรัก” คือความท้าทายในชีวิต (ตอนที่ 2)


“ความรัก” คือความท้าทายในชีวิต (ตอนที่ 2) นิยามความรัก ทริคความรัก

            “ความรัก” คือความท้าทายในชีวิต (ตอนที่ 2)  หลักฐานหลายอย่างบ่งชี้ถึงความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงมักเริ่มก่อตัวตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งมาจากอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้ปกครองที่คอยตอบสนองความต้องการด้านอาหาร การดูแล ความอบอุ่น ความปลอดภัย และการสอนให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคม โดยผลลัพธ์ที่ได้จากความสัมพันธ์ลักษณะดังกล่าวไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นการขัดเกลาเพื่อสร้างรากฐานตัวตนอันเป็นที่ยอมรับต่อสังคมและคนรอบข้าง ดังนั้นผู้เขียนจึงมาบอกเล่าถึงความท้าทายของความรักกัน

การนอกใจ(Infidelity) ปัญหาที่คู่รักหลายคู่ต้องเผชิญ

            สำหรับบรรทัดฐานของสังคมว่าด้วยเรื่องการทำลายความซื่อสัตย์ของคู่ครองด้วยการนอกใจเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงและยอมรับไม่ได้ โดยคิดเป็นร้อยละ 20 ของผู้คนที่นอกใจและมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นพวกเขามักมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ครองอยู่แล้ว พวกเขามีเหตุผลมากมายสำหรับการนอกใจแต่ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม สิ่งนี้สร้างความท้าทายต่อการอยู่รอดของความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนรักที่ถูกทำลายความเชื่อใจ อย่างไรก็ตาม “การนอกใจอาจไม่ทำให้คู่รักต้องแยกทางกันเสมอไป” แต่ความสัมพันธ์จะไปรอดนั้นขึ้นอยู่กับความแนบแน่นของสายสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก รวมไปถึงความเกี่ยวข้องต่อสายสัมพันธ์ทางจิตใจและร่างกาย การวิจัยแสดงให้เห็นว่ามากกว่าร้อยละ 40 ของผู้ชายที่นอกใจคู่รักต่างกล่าวว่าตนเองมักมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นท่านั้น และมีผู้หญิงเพียงร้อยละ 11 ที่เชื่อเช่นนั้น

การนอกใจหมายถึงจุดจบเสมอไปอย่างนั้นหรือ?

            จากข้อค้นพบต่างๆ ชี้ไปทางเดียวกันว่าคนรักที่ถูกนอกใจจะเกิดความทุกข์ใจอย่างมากกับเหตุการณ์นี้ แต่ก็มิได้หมายถึงจุดจบของความสัมพันธ์เสมอไป เพราะคู่รักจำนวนหนึ่งพยายามหาทางอยู่ร่วมกันได้และงานวิจัยเสริมว่าปัจจัยหลักในการตัดสินใจของคนรักผู้นอกใจระหว่างอยู่ต่อหรือจากไป มักขึ้นอยู่กับคำแนะนำหรือคำตัดสินของเพื่อนและครอบครัว แล้วเพราะเหตุใดพวกเขาถึงนอกใจคนรักของตนเอง? ผู้คนมักหลงผิดในความสัมพันธ์ด้วยเหตุผลหลายประการ แต่ผลการวิจัยรายงานว่าพวกเขามักตกหลุมรักคนอื่นเป็นเหตุผลหลัก และมีเหตุผลต่างๆ ได้แก่การแสวงหาความหลากหลายให้ชีวิต รู้สึกถูกทอดทิ้ง การฉวยโอกาสเมื่อตนเองตกเป็นที่สนใจจากคนอื่น เพิ่มความนับถือตนเอง(self-esteem) ถ้าหากถามว่าคนรักจะก้าวข้ามความหึงหวงไปได้หรือไม่? ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าความรู้สึกหึงหวงเป็นความเจ็บปวดทางอารมณ์ แต่ผู้คนก็ควรรับฟังเสียงของมันมากกว่าการปิดกั้นหรือมองข้ามความรู้สึกนี้ เพราะมันเป็นสัญญาณบ่งขี้ถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืนหรือภสวะคุกคามจากคนนอกความสัมพันธ์

ขอบคุณภาพจาก https://unsplash.com/

#ปัญหาคู่รัก #เรียนรู้เรื่องรัก #การนอกใจ(Infidelity)