นิยามความรัก ทริคความรัก LOVE ทำไมรักแรกพบที่หน้าตาจึงกลายเป็นรักแท้สำหรับบางคนได้

ทำไมรักแรกพบที่หน้าตาจึงกลายเป็นรักแท้สำหรับบางคนได้


ทำไมรักแรกพบที่หน้าตาจึงกลายเป็นรักแท้สำหรับบางคนได้ นิยามความรัก ทริคความรัก

            มีหลายคนบอกว่าเรารักเขาเพราะมันเป็นรักแรกพบ เพียงแค่สบตาก็รู้ว่าเขาคือคนที่ใช่ แต่ถึงอย่างนั้นหากคิดในทางกลับกัน มันช่างขัดแย้งกับหลักการพัฒนาความรักที่ต้องเริ่มจากศูนย์และค่อย ๆ เรียนรู้กันจนเข้าใจถึงคำว่า “รักแท้”มาก เราอาจบอกว่าความรักไม่มีเหตุผล แต่แท้จริงแล้วทุกอย่างในโลกย่อมมีเหตุผลของมัน แม้แต่ความรักก็ด้วย ซึ่งการที่รักแรกพบที่หน้าตาจะกลายเป็นรักแท้สำหรับบางคนได้ก็ย่อมมีปัจจัยที่ทำให้เป็นเช่นนั้น

รักแรกพบ VS รักแท้

            รักแรกพบ เกิดจากการที่เราหลงรักใครสักคนตั้งแต่แวบแรกที่เห็นหน้าซึ่งมันมีปัจจัยหลายแบบแล้วแต่ผู้ที่พบกับความรักนั้น ได้แก่ ความงดงามของหน้าตา ,ความมีน้ำใจและเอื้ออารี ,ลักษณะนิสัยภายนอก กับการแสดงออกอย่างเปิดเผย ซึ่งทำให้คนคนนั้นเกิดความประทับใจจนเกิดเป็นรักแรกพบ อยากที่จะได้ใกล้ชิดและทำความรู้จักกันจนสามารถเป็นรักของกันและกันได้ แต่เมื่อคนสองคนได้เริ่มรู้จักกันมากขึ้นก็เริ่มจะได้รู้นิสัยเบื้องลึกและชีวิตรอบตัวของแต่ละฝ่ายยิ่งกว่าเดิมซึ่งจะนำมาสู่ผล 2 แบบ ได้แก่ การเลิกราเพราะเข้ากันไม่ได้ กับ การพยายามปรับตัวเข้าหากัน

            รักแท้ เกิดจาการที่คนสองคนได้มีใจที่ตรงกัน สามารถยอมรับข้อดีและข้อเสียของกันและกันได้ ไม่ว่าจะเจออุปสรรคใด ๆ ก็ไม่เคยทอดทิ้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้อยู่เพียงลำพัง ต้องฝ่าฟันไปด้วยกัน เพราะหากขาดอีกฝ่ายก็ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์ที่มีลมหายใจแต่ขาดเศษเสี้ยวหนึ่งของจิตใจไปจนไม่สามารถกลับมามีความสุขได้อีก รักแท้จะสามารถอยู่ได้อย่างยืนยาวมากที่สุดตราบจนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ถูกพรากลมหายใจไป แต่ความทรงจำและความรักของอีกฝ่ายที่จากไปนั้นจะยังคงอยู่และทำให้เรามีแรงผลักดันในการใช้ชีวิตในวันข้างหน้าได้

การพัฒนาจาก “รักแรกพบ” สู่ “รักแท้”

            เมื่อรักแรกพบเกิดขึ้นจากความประทับใจภายนอกที่เขาแสดงออกให้เราได้เห็น ลำดับต่อไปคนสองคนก็จะต้องเรียนรู้มุมมองและความเป็นตัวตนอีกฝ่ายจนรู้อย่างลึกซึ้ง ได้เข้าใจมุมของเขาที่ไม่เคยมีใครได้เห็นนอกจากเรา พยายามปรับตัวเข้าหากันให้ได้และนำบทเรียนความรักมากมายมาเติมเต็มกันและกัน ศรัทธา เชื่อใจ และรู้จักการยอมรับในตัวอีกฝ่าย เลือกจะรู้ว่าทุกคนย่อมมีข้อดีและข้อเสียที่ไม่เหมือนกัน เลือกจะรู้ว่าเราเองก็มีมันทั้งสองอย่าง เลือกจะรู้ว่าควรหาจุดว่างใดที่สามารถเข้าไปสู่ความเข้าใจกันได้ แล้วมันจะหล่อหลอมให้คนสองคนกลายเป็นหนึ่งเดียวกันจนเติบโตกลายเป็นรักแท้ของกันและกันในที่สุด

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#รักแรกพบ #รักแท้ #เรียนรู้เรื่องรัก