นิยามความรัก ทริคความรัก LOVE อะไรคือสิ่งที่เรียกว่า “ความรัก”

อะไรคือสิ่งที่เรียกว่า “ความรัก”


อะไรคือสิ่งที่เรียกว่า ความรัก นิยามความรัก ทริคความรัก

            อะไรคือสิ่งที่เรียกว่า “ความรัก” ตอนที่ 1 ผู้อ่านหลายๆ ท่านคงรู้จักวันวาเลนไทน์ที่มีไว้เพื่อเฉลิมฉลอง “ความรักแบบโรแมนติก” แต่สิ่งที่น่าฉงนกว่าวันวาเลนไทน์นั้นคือ ความรักแบบโรแมนติกนี้มันคือสิ่งใดกันแน่ ดังนั้นผู้เขียนจึงขอรวบรวมข้อคิดเห็นและแนวคิดจากศาสตร์แขนงต่างๆ มาเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักกับความรักแบบโรแมนติกว่าคืออะไรกันแน่ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก theconversation.com

ความรัก คือ “ความรู้สึก” จริงหรือไม่?

            ผู้คนมากมายพยายามอธิบายความรักตามทัศนะและประสบการณ์ของตนเองตั้งแต่นักปราชณ์ชาวกรีกนามว่าเพลโตจนกระทั้งนักร้องหญิงชื่อก้องโลกอย่างเทย์เลอร์ สวิฟท์ แต่เมื่อสองทศวรรษที่ให้หลังเหล่านักวิจัยจากศาสตร์มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาพยายามตีความผ่านการศึกษาคุณลักษณะและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรักแบบโรแมนติกว่ามันคือสิ่งใดกัน ซึ่งนักวิจัยส่วนใหญ่มองว่าความรักแบบโรแมนตกนั้นคือความรู้สึกของมนุษย์ แต่ความรู้สึกดังกล่าวนักวิจัยได้มองมันว่าเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างกันไป และยังมีนักวิจัยอีกหลายส่วนมองว่า “ความรู้สึก” นั้นอยู่ในฐานะของกระบวนการทางชีวภาพอันแปลกประหลาดที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม บางส่วนมักพูดถึง “ความรู้สึก” ว่าเป็นพฤติกรรมหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ตัดสินใจของบุคคลนั้นๆ และบางส่วนยังคงคิดว่า “ความรู้สึก” เป็นสิ่งที่เกิดมาจากการประกอบสร้างทางสังคมหมายความว่ามันควรจะเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมมากกว่าทางธรรมชาติ

ความรักแบบโรแมนติก เป็น “เอกภาพ” หรือ “เปลี่ยนแปลงได้?”

            ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของประเด็นนี้ ผู้เขียนขอขยายความคำว่า “เอกภาพ” หมายถึง ปรากฏการณ์หนึ่งๆ ที่เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาด้วยกระบวนการเดียวกันในทุกบริบท ซึ่งเป็นคำศัพท์ทางสังคมศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น มนุษย์ในสมัยแรกเริ่มทุกพื้นที่ในโลกจะพัฒนาตนเองจายุคหิน ยุคสัมฤทธิ์ จนถึงยุคปัจจุบันเท่ากันหมด เริ่มเข้าประเด็นกัน แน่นอนว่าผู้อ่านหลายท่านสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างความรักแบบโรแมนติกจากความรักประเภทอื่นหรือความใกล้ชิดได้ ซึ่งเกณฑ์ในการจำแนกมักจะเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ เพราะเมื่อผู้คนส่วนใหญ่พูดถึงความรักแบบโรแมนติกมักจะหมายถึงความรักที่มีความปรารถนาทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นักวิจัยจำนวนหนึ่งมองว่าความรักประเภทนี้เกิดมาจากประสบการณ์ของผู้คนที่เคยพบเจอในสถานที่หรือเวลาต่างๆ และมีผลการศึกษามารองรับอีกด้วย โดยงานศึกษาด้านมานุษยวิทยาเกี่ยวกับความรักแบบโรแมนติกนั้นมีอิทธิพลร่วมกับวัฒนธรรมที่แสดงว่า “ความรักคล้ายจะเป็นเอกภาพทางอารมณ์ของมนุษย์” ส่วนการศึกษาเกี่ยวระบบประสาทวิทยายังพบว่าความรักแบบโรแมนติกนั้นมีข้อเท็จจริงในด้านกิจกรรมทางสมองหรือสารเคมีของมนุษย์ที่บ่งชี้ว่ากำลังมีความรัก…

ขอบคุณภาพจาก https://unsplash.com/

#เรียนรู้เรื่องรัก #รักแบบโรแมนติก #รูปแบบความรัก