นิยามความรัก ทริคความรัก LOVE ความรักและความสัมพันธ์มีคุณค่ามากกว่าความเห็นต่างทางการเมือง (ตอนที่ 1)

ความรักและความสัมพันธ์มีคุณค่ามากกว่าความเห็นต่างทางการเมือง (ตอนที่ 1)


ความรักและความสัมพันธ์มีคุณค่ามากกว่าความเห็นต่างทางการเมือง (ตอนที่ 1) นิยามความรัก ทริคความรัก

            ความรักและความสัมพันธ์มีคุณค่ามากกว่าความเห็นต่างทางการเมือง (ตอนที่ 1) เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยในปัจจุบันทุกคนคงทราบดีว่าเสถียรภาพทางการเมืองของไทยไม่สู้ดีเท่าไรนัก อารมณ์เกลียดชังระหว่างผู้คนเกิดจากความเห็นต่างทางการเมืองที่ไม่เว้นแม้แต่คนในครอบครัวเดียวกัน คู่รักบางส่วนอาจต้องแยกกันนอน บางคนก็ถูกไล่ออกจากบ้าน ยิ่งด้วยเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลายเป็นชนวนที่ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองลุกเป็นไฟ บ่อยครั้งที่ผู้คนปล่อยให้ความเกลียดขังผู้เห็นต่างบังตาจนมองคนรักเปลี่ยนแปลงไปและหลงลืมว่าสิ่งใดควรให้ค่ามากกว่ากัน ดังนั้นผู้เขียนจึงมาบอกเล่าทัศคติอันพึงประสงค์ที่ช่วยให้ความสัมพันธ์อยู่ร่วมท่ามกลางความเห็นต่างทางการเมือง

เข้าใจแก่นอันแท้จริงของระบอบประชาธิปไตย

            อุดมการณ์ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังและขัดเกลาตั้งแต่วัยเด็ก หากให้ยกคุณลักษณะเด่นของอุดมการณ์นี้คงไม่พ้น “ความเท่าเทียม” รวมไปถึงการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างไม่มีอคติเข้ามาเกี่ยวข้อง การปิดกั้นหรือไม่รับฟังความคิดเห็นย่อมก่อให้เกิดผลเสียมากกว่า อย่างไรก็ดีคู่รักมีน้อยมากที่จะอยู่ร่วมกันรอดจากอุดมกาณ์ทางการเมืองที่ต่างกัน เพราะพวกเขามักจบความสัมพันธ์ตั้งแต่ช่วงเริ่มเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หากคู่รักเริ่มมีมุมมองทางการเมืองเปลี่ยนไปทาง “ฝ่ายขวา(อนุรักษ์นิยม) หรือ ฝ่ายซ้าย(ร่วมสมัย)” ทั้งที่ความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นดีมากจนขัดแย้งกันในภายหลัง แน่นอนว่าพวกเขาไม่สามารถเลิกราหรือเปลี่ยนมุมมองของอีกฝ่ายได้ง่ายๆ  ดังนั้นการคำนึงถึงความเท่าเทียมในทุกด้านรวมไปถึงการยอมรับความคิดของอีกฝ่ายว่าไม่ด้อยกว่าความคิดของตน และใช้หลักเหตุผลเมื่อต้องพูดคุยเรื่องการเมือง หากทุกอย่างไม่ดีขึ้นก็ควรหลีกเลี่ยงประเด็นดังกล่าวเพื่อรักษาความสัมพันธ์

การโหวตคือการสร้างความเท่าเทียม

            ความเท่าเทียม(equality) ถือเป็นค่านิยมขั้นพื้นฐานในสังคมประชาธิปไตยที่ดีและการโหวตคือเครื่องมือสร้างความเท่าเทียมในการตัดสินใจประเด็นหนึ่งๆ สำหรับคนหมู่มาก ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้จากความเห็นต่างทางการเมือง ผู้คนต่างเชื่อในวิถีทางการเมืองที่จะสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้สังคมเสมอ จึงบอกได้ยากว่าความคิดของใครถูกหรือผิด ดังนั้นพวกเราควรใช้การโหวตเพื่อกำหนดภาพรวมร่วมกัน

ควรซาบซึ้งสำหรับความเห็นต่าง

            บางครั้งคู่รักอาจมองอีกฝ่ายที่เห็นต่างออกไปไม่ต่างจากศัตรูที่จ้องทำร้ายตนทั้งที่พวกเขาอยู่ร่วมกันและรู้ใจกันมากกว่าใคร ควรดีใจมากกว่าที่พวกเขามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันซึ่งหมายถึงความหลากหลายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ รวมไปถึงการถ่ายทอดประสบการณ์อยู่ร่วมกันแม้เห็นต่างแก่ผู้อื่นเพื่อสร้างทัศนคติใหม่ว่าการเมืองนั้นไม่สามารถทำลายความสัมพันธ์ได้

ขอบคุณภาพจาก https://unsplash.com/

#รักพังเพราะการเมือง #การเมืองในครอบครัว #การเมืองพังรัก