นิยามความรัก ทริคความรัก LOVE สัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ (ตอนที่ 1)

สัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ (ตอนที่ 1)


สัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ (ตอนที่ 1) นิยามความรัก ทริคความรัก

            สัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ (ตอนที่ 1) ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกเปรียบเสมือนกับการรับประทานอาหาร เพราะเมื่อพวกเราเลือกอาหารที่มีรูปลักษณ์น่าทานบางครั้งหากไม่สังเกตดีก็คงไม่รู้เลยว่ามันกำลังเสื่อมสภาพจนทำให้ร่างกายเจ็บป่วยจากอาการอาหารเป็นพิษ เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ที่พวกเราเปิดรับอีกฝ่ายเข้ามาทั้งที่ศึกษาและสังเกตพวกเขาเป็นอย่างดีแล้วซึ่งภายหลังก็พบตนเองกำลังทรมานจากพฤติกรรมของคนรักแต่ถอนตัวจากได้ยาก เรียกว่า “ความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ(toxic relationship)” ดังนั้นผู้เขียนจึงมาบอกเล่าสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ

ความหมายของ “toxic relationship

            ต้นเหตุของความสัมพันธ์ลักษณะดังกล่าวเริ่มจากบุคคลที่มีบุคลิกภาพอันเป็นมลพิษ(toxic personality) ซึ่งพวกเขามักหลงเชื่อว่าตนเองอยู่เหนือกว่าทุกคน ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตน ไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่น เมื่อพวกเขาอยู่ร่วมกับคนรักก็มักจะแผ่ขยายพฤติกรรมเชิงลบของตนเองออกมาจนก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันเป็นมลพิษ หมายถึง พฤติกรรมที่คู่รักต่างไม่สนับสนุนกันและมองความสัมพันธ์ว่าเป็นการแข่งขันที่ต้องมีผู้ชนะในเรื่องหนึ่งใดเสมอผ่านการกดให้อีกฝ่ายรู้สึกต่ำต้อยกว่าถือเป็นความสัมพันธ์ของชาดความเคารพและความเข้าใจ โดยรูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าวมักประกอบด้วยความรู้สึกหึงหวง ความต้องการครอบงำ การชักจูงอีกฝ่าย ความเห็นแก่ตัว และความสิ้นหวัง เป็นต้น

พื้นที่ว่างระหว่างคู่รัก

            คาลิล ยิบราน นักกวีชาวเลบานอนเคยประพันธ์หนังสือ ปรัชญาชีวิต (The Prophet) ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้อ่านทั่วโลกและมีถ้อยคำหนึ่งมักถูกยกขึ้นมากล่าวเสมอเมื่อสนทนาเรื่องความรักคือ “let there be spaces in your togetherness and let the wind of the heavens dance between you.”แปลว่าปล่อยให้ความสัมพันธ์ได้มีระยะห่างเพื่อให้สายลมแห่งสวรรค์ไหลผ่านช่องว่างระหว่างพวกคุณ เมื่อคู่รักต้องการที่จะใช้เวลาร่วมกับคนรักย่อมเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าพวกเขาติดตามอีกฝ่ายไปทุกที่ย่อมทำให้เกิดทุกข์ สะท้อนให้เห็นว่าความรู้สึกสบายใจเป็นส่วนสำคัญของคู่รักแม้ว่าจะมีอีกฝ่ายอยู่เคียงข้างในเวลานั้นหรือไม่ ส่วนวิธีการสังเกตคือ ฝ่ายหนึ่งมักตรวจสอบเวลาว่าของอีกฝ่ายเสมอเพื่อโน้มน้าวให้พวกเขาใช้เวลานั้นกับตนและไม่ต้องการใช้เพื่อนเข้ามาอยู่ในช่วงเวลานี้ นอกเหนือจากการสร้างความไม่สบายใจต่อคนรักแล้วยังเป็นการไม่เคารพเวลาชีวิตของอีกฝ่ายเมื่อพวกเขาต้องการเวลาส่วนตัว ในทางกลับกันวิธีสังเกตว่าตนต้องการเวลาส่วนตัวมากเกินไปคือ เมื่อมีเวลาว่างให้คนรักกลับไม่ถามว่าอีกฝ่ายต้องการสิ่งใดแต่ยกตนเองเป็นผู้ตัดสินใจแทน ดังนั้นการตัดสินใจใดควรคำนึงถึงความต้องร่วมเป็นสำคัญ

ขอบคุณภาพจาก https://unsplash.com/

#รักเป็นพิษ #ความสัมพันธ์มลพิษ #เรียนรู้เรื่องรัก