นิยามความรัก ทริคความรัก LOVE สัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ (ตอนที่ 2)

สัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ (ตอนที่ 2)


สัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ (ตอนที่ 2) นิยามความรัก ทริคความรัก

            สัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ (ตอนที่ 2) ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกเปรียบเสมือนกับการรับประทานอาหาร เพราะเมื่อพวกเราเลือกอาหารที่มีรูปลักษณ์น่าทานบางครั้งหากไม่สังเกตดีก็คงไม่รู้เลยว่ามันกำลังเสื่อมสภาพจนทำให้ร่างกายเจ็บป่วยจากอาการอาหารเป็นพิษ เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ที่พวกเราเปิดรับอีกฝ่ายเข้ามาทั้งที่ศึกษาและสังเกตพวกเขาเป็นอย่างดีแล้วซึ่งภายหลังก็พบตนเองกำลังทรมานจากพฤติกรรมของคนรักแต่ถอนตัวจากได้ยากเรียกว่า “ความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ(toxic relationship)” ดังนั้นผู้เขียนจึงมาบอกเล่าสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ

รู้สึกว่าตนเองไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการ

            หนึ่งในแก่นความรู้สึกที่ควรเกิดขึ้นเมื่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีคือ “ความสบายใจ” ผ่านการแสดงออกพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยอันแท้จริงของตนแก่คนรักโดยไม่ต้องปิดบัง ในทางกลับกันหากฝ่ายหนึ่งเปิดเผยตัวตนออกมาและมักชักจูงคนรักให้ประพฤติตนตามความต้องการและสร้างความสุขแก่ตนเพียงฝ่ายเดียวจึงเป็นสัญญาณเตือนของความสัมพันธ์อันเป็นมลพิษ ส่วนพฤติกรรมการชักจูงอีกฝ่ายเรียกว่า “emotional coercion” ที่สามารถทำได้ด้วยการสร้างยกหรือกดอารมณ์ของเป้าหมายผ่านการทำให้รู้สึกผิด โศกเศร้า โกรธ หรือสุข ซึ่งเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจไม่สนใจความรู้สึกของตนรักเลยนอกจากตนเอง โดยสามารถสังเกตได้จากระดับขั้นความเข้มข้นของอารมณ์ที่อีกฝ่ายกำลังยัดเยียดให้จนกว่าคนรักจะปรับตัวเข้ากับมันและบ่อยครั้งพวกเราอาจไม่ทันรู้สึกตัวเสียด้วย ดังนั้นหากสงสัยว่าอีกฝ่ายกำลังชักจูงความรู้สึกของคุณ “การเดินออกมา” คงเป็นวิธีที่ดีและมองหาความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือครอบครัว เกิดขึ้นได้เสมอดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือการปรับตัว เยียวยาจิตใจ และเดินหน้าต่อเพื่อหาความสัมพันธ์ที่ดี

ความเป็นตนเองกำลังหายไป

            ความเป็นหนึ่งเดียวของคู่รักคือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้เดินหน้าและเติบโตร่วมกันโดยที่พวกเขาทั้งสองยังรักษาความเป็นตัวตนของบุคคลหนึ่งและแบ่งปันความชอบแก่กัน ขณะเดียวกันบางส่วนอาจเข้าใจผิดว่าการที่ฝ่ายหนึ่งต้องยอมละทิ้งกิจกรรม ความชอบส่วนตัว และเปลี่ยนแปลงนิสัยนานาประการของตนเองเพื่อให้อยู่ร่วมกับคนรักได้นั้นเหมาะสมเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว นอกเหนือจากกิจกรรมบ่อยครั้งที่อาจได้ใช้เวลากับกลุ่มเพื่อนหรือสังคมของตนน้อยลงและเลือกเข้าสังคมที่ตนกับคนรักรู้จักร่วมกันแทน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์อันเป็นมลพิษและ “ตัวตน(identities)” ของบุคคลหนึ่งที่กำลังหายไป พึงระลึกไว้ว่าตัวตนนั้นสามารถเติบโตอย่างไม่ถูกหยุดยั้งและอยู่เหนือความสัมพันธ์ในฐานะคู่รัก เพราะทุกคนมีความคิดและพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ขอให้ลองไปปรับใช้กันดูนะครับ

ขอบคุณภาพจาก https://unsplash.com/

#รักเป็นพิษ #มลพิษอารมณ์ #สัมพันธ์พิษ