นิยามความรัก ทริคความรัก LOVE ทะเลาะกับแฟนอย่างไรไม่ให้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ ตอนที่ 1

ทะเลาะกับแฟนอย่างไรไม่ให้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ ตอนที่ 1


ทะเลาะกับแฟนอย่างไรไม่ให้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ ตอนที่ 1 นิยามความรัก ทริคความรัก

            ทะเลาะกับแฟนอย่างไรไม่ให้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ ตอนที่ 1 เมื่อใดที่ผู้คนมีความสัมพันธ์ที่เริ่มแนบแน่นต่อกัน “ความขัดแย้ง” ย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลหรือแสร้งทำเป็นเฉยชากับมัน เป็นธรรมดาของคู่รักที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง อย่างไรก็ดีระหว่างการทะเลาะกันยังสามารถแสดงความเห็นใจและเคารพซึ่งกันและกันได้ตามหลักจิตวิทยา ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก time.com

หลักจิตวิทยาเนื้อคู่ : ไม่ทะเลาะ = ไม่ยั่งยืน

            ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยากล่าวว่าคู่สมรสที่ไม่เคยทะเลาะกันสักครั้งนั้นมักลงเอยด้วยการหย่าร้างเสมอ ประโยคหนึ่งที่สามารถอธิบายภาพรวมของความสัมพันธ์เช่นนั้นได้คือ “คุณค่าของความสัมพันธ์และคนรักมักหมดลงเมื่อไฟปรารถนาของอีกฝ่ายหมดลง” หมายความว่าเมื่อหมดความสนใจในความสัมพันธ์บุคคลนั้นก็ไม่สนใจแม้จะทะเลาะกับอีกฝ่ายด้วยซ้ำ

ประโยชน์ของการทะเลาะตามหลักจิตวิทยา

            เมื่อพูดถึงความขัดแย้งในความสัมพันธ์หรือบริบทอื่นๆ ผู้คนส่วนใหญ่มักจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อจิตใจหรือเป็นแรงผลักดันที่ดีสำหรับความรักที่ยั่งยืน แต่ผลการศึกษาด้านจิตวิทยาสังคมพบว่าการทะเลาะกับคู่รักนั้นก็ก่อเกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ได้ เพราะการแสดงความโกรธให้อีกฝ่ายได้รับรู้ระหว่างการทะเลาะจะสร้างความไม่สบายใจในระยะสั้น ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสนทนาที่ตรงไปตรงมาที่เป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

สนใจว่าทะเลาะกันเพราะอะไร

            ตัวอย่างที่น่าสนใจจากประสบการณ์ของที่ปรึกษาด้านครอบครัวพบว่า คู่รักที่ใช้เวลาและอาศัยร่วมกันแทบตลอดเวลามักจะมีช่วงเวลาที่ทะเลาะกันเป็นประจำทุกวันและมีแนวโน้มว่าจะเป็นช่วงหลังเลิกงานและกลับมาที่บ้านอีกด้วย จะมีฝ่ายหนึ่งที่พยายามเล่าเรื่องราวที่เจอมาทั้งวันให้คู่ฟังเมื่อเจอ ขณะเดียวกันคู่ต้องการที่จะผ่อนคลายความเครียดหลังจากการทำงานสักครู่ จนทำให้อีกฝ่ายคิดว่าคู่ไม่สนใจและรู้สึกเสียใจ

อย่างไรก็ดีการทะเลาะในลักษณะดังกล่าวถือเป็นโอกาสหาวิธีประนีประนอมเพื่อยับยั้งความขัดแย้งเรื่องเดิมที่จะเกิดขึ้นในวันถัด ยกตัวอย่างวิธีประนีประนอมคือ การสื่อสารกับคู่รักอย่างตรงไปตรงมาและไม่ทำร้ายความรู้สึก เช่น หากต้องการผ่อนคลายสักพักหลังจากเลิกงาน อาจจะบอกผอีกฝ่ายว่า “เราลองหยุดระบายเรื่องของวันนี้ และทักทายกัน ก่อนที่เราจะกลับมาเล่าเรื่องของวันนี้อีกดีไหม?” สะท้อนให้เห็นว่าสามารถได้เวลาพักผ่อนแถมอีกฝ่ายก็ได้ระบายเรื่องที่เจอมาด้วย วิธีการสื่อสารนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ยั่งยืน เพราะจะไม่มีฝ่ายใดต้องเก็บปัญหาค้างคาที่เกิดขึ้นจากอีกฝ่ายไว้ในใจโดยไม่บอกให้อีกฝ่ายแก้ไข พร้อมกับมองไปที่แก่นของปัญหาเพื่อหาวิธีการที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายด้วย

#จิตวิทยารัก #เรื่องรักน่ารู้ #ปัญหาชีวิตคู่