นิยามความรัก ทริคความรัก LOVE วัยรุ่นผู้ชายมีโอกาสถูกทำร้ายเพราะความสัมพันธ์มากกว่าผู้หญิง

วัยรุ่นผู้ชายมีโอกาสถูกทำร้ายเพราะความสัมพันธ์มากกว่าผู้หญิง


วัยรุ่นผู้ชายมีโอกาสถูกทำร้ายเพราะความสัมพันธ์มากกว่าผู้หญิง นิยามความรัก ทริคความรัก

            วัยรุ่นผู้ชายมีโอกาสถูกทำร้ายเพราะความสัมพันธ์มากกว่าผู้หญิง วัยรุ่นหลายท่านคงเคยมีประสบการณ์ “การเดต” มาอย่างน้อยสักหนึ่งครั้ง (ส่วนใครที่ไม่เคยก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรครับ) แต่ไม่น่าเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงการศึกษาดูใจ

บางครั้งจะนำไปสู่ประสบการณ์ความรุนแรง ที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงระดับความเศร้า การคิดฆ่าตัวตาย และการเรียนรู้ที่ลดลง หากพยายามมองหาว่าฝ่ายชายหรือหญิงจะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงนี้ ย่อมไม่พ้นผู้หญิง จนเมื่อมีงานศึกษาหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Interpersonal Violence โดยมีเนื้อหาที่ท้าทายกับชุดความเชื่อดั้งเดิม ดังนั้นผู้เขียนจึงมาบอกเล่าว่าเหตุใดผู้ชายถึงเจ็บปวดจากการเดตมากกว่าผู้หญิง

ความรุนแรงในวัยรุ่น

            ผลงานวิจัยของ แคทเธอรีน ชาฟเฟอร์ นักศึกษาปริญญาเอกด้านจิตวิทยา โดยมุ่งศึกษาการประเมินและการจัดการความรุนแรงในเยาวชน ข้อมูลมากมายที่ได้มาจากนักเรียนกว่าสามหมื่นห้าพันคน อายุระหว่าง 12 ถึง 19 ปี  จนได้มาซึ่งผลการศึกษาว่าอัตราผู้เคราะห์ร้ายที่เกิดจากการเดตกำลังเพิ่มสูงขึ้นในหมู่วัยรุ่นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โดยเหล่านักเรียนจะถูกถามถึงวิธีรับมือกับความรุนแรง เช่น การถูกชก ตบตี หรือการทำร้ายร่างกายอื่นๆ จากแฟนหนุ่มหรือสาว มีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่า การเข้ามามีบทบาทของวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ นั้นทำให้เด็กผู้ชายถูกขัดเกลาไม่ให้ตอบโต้เมื่อโดนผู้หญิงทำร้ายร่างกาย รวมไปถึงคู่เดตของตนด้วย ขณะเดียวกันสังคมนั้นก็ยอมรับเมื่อผู้หญิงทำร้ายผู้ชายด้วยการทุบตีหรือตบหน้า

ความรุนแรงจากการเดตกำลังลดลง

            จากการทดสอบข้างต้นพบว่าอัตราผู้เคราะห์ร้ายที่เกิดจากการเดตเคยเพิ่มขึ้น และกำลังลดลงหรือคงที่มาเกือบ 10 ปีแล้ว เป็นผลมากจากการพัฒนาของนโยบายเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อลดความรุนแรงและการกลั่นแกล้งในหมู่เยาวชน อย่างไรก็ตามอัตราดังกล่าวลดลงต่อเนื่องเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายขณะที่กลุ่มวันรุ่นผู้หญิงยังคงที่ ตัวอย่างเช่น ในขณะที่สัดส่วนของวัยรุ่นผู้ชายที่พบว่าได้รับความรุนแรงในการออกเดทลดลงเหลือ 1:16 จากเดิมที่ 1:14 ของเยาวชนในปี 2546 ส่วนวัยรุ่นผู้หญิงอัตราการใช้ความรุนแรงในการออกเดทอยู่ที่ 1:25 ในปี 2546 และ 2556 สะท้อนให้เห็นถึงการเข้ามาแทรกแซงของรัฐเพื่อลดความรุนแรงในผู้ชายแต่ไม่ได้ปกป้องผู้หญิงดังนั้นนโยบายดังกล่าวจึงต้องเน้นให้การคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเพื่อลดความรุนแรงจากการออกเดต อีกทั้งควรมีงานวิจัยที่ศึกษากระบวนการความรุนแรงระหว่างวัยรุ่นชาย-หญิง และการทดสอบกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของทัศนคติการใช้ความรุนแรงระหว่างเพศ

ขอบคุณภาพจาก https://unsplash.com/

#ความรุนแรงทางเพศ #วัยรุ่นผู้ชาย #รักและความรุนแรง