นิยามความรัก ทริคความรัก LOVE บางครั้งเราก็ทำให้คนใกล้ตัวเจ็บปวด (ตอนที่ 1)

บางครั้งเราก็ทำให้คนใกล้ตัวเจ็บปวด (ตอนที่ 1)


บางครั้งเราก็ทำให้คนใกล้ตัวเจ็บปวด (ตอนที่ 1) นิยามความรัก ทริคความรัก

            บางครั้งเราก็ทำให้คนใกล้ตัวเจ็บปวด (ตอนที่ 1) เคยสังเกตหรือไม่? เมื่อผู้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตประจำวันท่ามกลางเพื่อนร่วมงานที่รู้จักกันเพียงแค่ผิวเผินกลับส่งผลต่อของตัวบุคคลที่พยายามกลั้นกรองวิธีคิดและพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกคุกคามหรือเกิดอารมณ์เชิงลบต่อตนทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางกลับผู้คนบางส่วนมักทำร้ายความรู้สึกของคนใกล้ชิดอย่างเพื่อน ครอบครัว หรือคนรัก ซึ่งบ่อยครั้งที่พวกเขาทราบดีถึงผลลัพธ์จากการกระทำของตนแต่ก็เลือกจะปฏิบัติต่อไปหรือบางส่วนอานรู้สึกผิดหลังจากนั้น ดังนั้นผู้เขียนจึงมาบอกเล่าว่าเหตุใดผู้คนมักทำร้ายความรู้สึกคนใกล้ตัว

ความคิด: รู้สึกด้อยค่าเพราะผู้คนบอกให้เป็น

            เชื่อว่าผู้อ่านหลายท่านคงดูละครที่มีผู้ปกครองคอยดูถูกเหยียดหยามสมาชิกภายในครอบครัวว่าพวกเขาไม่มีความสามารถและไม่ควรได้รับความรักจากใครซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวคงเคยเกิดขึ้นจริงในหลายครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองที่เลี้ยงดูบุตรหลานแบบอนุรักษ์นิยมด้วยการพูดจาแข็งกระด่างแต่ก็รักจากใจจริง ถึงอย่างนั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจถึงแก่นการเลี้ยงดูดังกล่าวได้ทันทีส่งผลให้พวกเขามีพฤติกรรมทำร้ายจิตใจคนใกล้ตัว สามารถอธิบายกระบวนการได้ดังนี้ (1) พวกเขาเกิดความรู้สึกด้อยค่าและตำหนิตนเอง (2) มองตนว่าไร้ความสามารถจากคำพูดอันบั่นทอนจิตใจ (3) เมื่อได้รับถ้อยคำเชิงลบมากขึ้นพวกเขาจึงคิดว่าไม่คู่ควรกับความรัก ความสุข และสิ่งที่ดีต่อตน หากพบเจอใครที่มีลักษณะพฤติกรรมดังกล่าวสามารถแก้ไขด้วยการถามถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการ หากิจกรรมที่ช่วยเยียวยาจิตใจ และมองหาด้านดีที่คนรักมองตนเอง

ความคิด: ต้องการควบคุมเพื่อให้ตนรู้สึกปลอดภัย

            กลุ่มคนที่ไม่มีความมั่นใจหรือไม่เชื่อใจผู้อื่นมักทำร้ายจิตใจของบุคคลแวดล้อมรวมถึงคนรักอย่างไม่รู้ตัวด้วยการชิงพูดถ้อยคำเชิงลบออกมาเพราะคิดไปเองว่าอีกฝ่ายกำลังจะดูถูกตน ยกตัวอย่าง เพื่อนร่วมชั้นสั่งอาหารเมนูเดียวกับคนโดยบังเอิญซึ่งพวกเขาสังเกตและรู้สึกใจจึงกำลังทักอีกฝ่ายเกี่ยวกับความชอบที่เหมือนกัน แต่อีกฝ่ายกลับดักคอว่า “อาหารเมนูนี้ไม่ค่อยอะไรเท่าไรหรอก แต่สั่งมาเพราะคิดอะไรไม่ออก” โดยพฤติกรรมดังกล่าวมีแรงกระตุ้นมาจากความรู้สึกต้องการมีอำนาจเหนือกว่าอีกฝ่ายก่อนที่พวกเขาจะทำร้ายตน หากในความสัมพันธ์ที่คนรักเริ่มปฏิบัติเช่นนี้จนกลายเป็นเรื่องปกติจะทำให้ความสัมพันธ์นั้นเป็นมลพิษ ดังนั้นถ้าสังเกตตนเองได้ต่อพฤติกรรมก็ควรถามตนเองว่ากำลังป้องกันตนเองจากอะไรทั้งที่อีกฝ่ายเป็นคนรักของตนและพยายามหาวิธีพูดที่ไม่ทำร้ายจิตใจ

ขอบคุณภาพจาก https://unsplash.com/

#ภัยรักใกล้ตัว #รักที่เจ็บปวด #ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ