นิยามความรัก ทริคความรัก LOVE บางครั้งเราก็ทำให้คนใกล้ตัวเจ็บปวด (ตอนที่ 2)

บางครั้งเราก็ทำให้คนใกล้ตัวเจ็บปวด (ตอนที่ 2)


บางครั้งเราก็ทำให้คนใกล้ตัวเจ็บปวด (ตอนที่ 2) นิยามความรัก ทริคความรัก

            บางครั้งเราก็ทำให้คนใกล้ตัวเจ็บปวด (ตอนที่ 2)  เคยสังเกตหรือไม่? เมื่อผู้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตประจำวันท่ามกลางเพื่อนร่วมงานที่รู้จักกันเพียงแค่ผิวเผินกลับส่งผลต่อของตัวบุคคลที่พยายามกลั้นกรองวิธีคิดและพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกคุกคามหรือเกิดอารมณ์เชิงลบต่อตนทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางกลับผู้คนบางส่วนมักทำร้ายความรู้สึกของคนใกล้ชิดอย่างเพื่อน ครอบครัว หรือคนรัก ซึ่งบ่อยครั้งที่พวกเขาทราบดีถึงผลลัพธ์จากการกระทำของตนแต่ก็เลือกจะปฏิบัติต่อไปหรือบางส่วนอานรู้สึกผิดหลังจากนั้น ดังนั้นผู้เขียนจึงมาบอกเล่าว่าเหตุใดผู้คนมักทำร้ายความรู้สึกคนใกล้ตัว

พฤติกรรม: ไม่กลั้นกรองคำพูด

            เมื่อสองคนเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นคู่รักด้วยเวลาที่นานเพียงพอให้พวกเขาใช้เรียนรู้และทำความรู้จักกันจึงเป็นเรื่องธรรมชาติหากความรู้สึกอิสระเกิดขึ้นทุกครั้งที่ได้อยู่ร่วมกับคนรักโดยเกิดจากความรักและความไว้ใจ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คู่รักไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากและเปิดใบหน้าอันแท้จริงต่อกัน ในทางกลับกันก็สร้างปัญหาได้หากพวกเขาปลดเปลื้องตนเองอย่างไร้ขีดจำกัดจนทำให้ไม่ได้กลั้นกรองคำพูดหรือพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมที่ทำร้ายจิตใจอีกฝ่ายอย่างไม่ตั้งใจ(บางส่วนอาจมองว่าตนเองไม่ผิดด้วย) ดังนั้นการสร้างกำแพงหรือขีดจำกัดในพื้นที่อิสระนี้จึงจำเป็นต่อความสัมพันธ์ที่ดีและพยายามสื่อสารกับอีกฝ่ายว่าตนเองไม่ได้ตั้งใจทำร้ายหากรู้สึกเช่นนั้นจริงๆ แต่หากพวกเขายังรู้สึกแย่ก็ควรเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นเสีย

พฤติกรรม: ปมภายในใจเมื่อครั้งวัยเยาว์

            รูปแบบความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลได้รับอิทธิพลจากสายสัมพันธ์ทางอารมณ์(emotional connection) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อทุกคนยังเป็นเด็กทารกที่ได้รับการเลี้ยงดูจากผู้ปกครองที่เริ่มหล่อหลอมตัวตนของเด็กขึ้นผ่านถ้อยคำสอน พฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อเด็ก สภาพสังคมและวัฒนธรรม โดยสายสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้เลี้ยงดูนั้นเป็นสายสัมพันธ์แรกที่ทุกคนได้รับและกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อความสัมพันธ์อื่นต่อไปในอนาคต สำหรับกลุ่มที่มีรูปแบบความสัมพันธ์อันมั่นคงมักมีโอกาสอยู่และใช้เวลาร่วมกับผู้ปกครองมากจนเมื่อเติบโตพวกเขาจึงมีความสุขกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและยอมเสี่ยงเพื่อความรัก ในรูปแบบตรงข้ามพวกเขามักไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ปกครองหรือคนใกล้ชิดจึงทำให้พวกเขาประสบความยากลำบากในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น อย่างไรก็ตามปมในวัยเด็กไม่ใช่ปัจจัยหลักในการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์หรือบังคับให้คนมีความรู้สึกไม่มั่นคงได้ตลอดไปเพราะทุกคนย่อมเติบโตและเปลี่ยนแปลงได้จาการรู้จักกับผู้คนใหม่ๆ ในชีวิตที่อาจเข้ามาช่วยรักษาปม ดังนั้นจึงอย่าสิ้นหวังและออกไปเจอผู้คนเสีย

ขอบคุณภาพจาก https://unsplash.com

#รักที่เจ็บปวด #ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ #ปมรักเจ็บลึก

Leave a Reply

Your email address will not be published.