นิยามความรัก ทริคความรัก LOVE บางครั้งเราก็ทำให้คนใกล้ตัวเจ็บปวด (ตอนที่ 3)

บางครั้งเราก็ทำให้คนใกล้ตัวเจ็บปวด (ตอนที่ 3)


บางครั้งเราก็ทำให้คนใกล้ตัวเจ็บปวด (ตอนที่ 3) นิยามความรัก ทริคความรัก

            บางครั้งเราก็ทำให้คนใกล้ตัวเจ็บปวด (ตอนที่ 3)  เคยสังเกตหรือไม่? เมื่อผู้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตประจำวันท่ามกลางเพื่อนร่วมงานที่รู้จักกันเพียงแค่ผิวเผินกลับส่งผลต่อของตัวบุคคลที่พยายามกลั้นกรองวิธีคิดและพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกคุกคามหรือเกิดอารมณ์เชิงลบต่อตนทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางกลับผู้คนบางส่วนมักทำร้ายความรู้สึกของคนใกล้ชิดอย่างเพื่อน ครอบครัว หรือคนรัก ซึ่งบ่อยครั้งที่พวกเขาทราบดีถึงผลลัพธ์จากการกระทำของตนแต่ก็เลือกจะปฏิบัติต่อไปหรือบางส่วนอานรู้สึกผิดหลังจากนั้น ดังนั้นผู้เขียนจึงมาบอกเล่าว่าเหตุใดผู้คนมักทำร้ายความรู้สึกคนใกล้ตัว

ความคิด: ต้องการมีพื้นที่และความเป็นส่วนตัว

            เมื่อวัยเด็กทุกคนย่อมต้องการอยู่ใกล้กับผู้ปกครองเป็นพิเศษและยิ่งเกาะติดเป็นพิเศษหากพวกเรารู้สึกสบายใจกับบุคคลนั้นอาจมีหลายเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้แก่ ยังไม่เข้าสู่โรงเรียนเพื่อพบปะผู้อื่น บุคคลแวดล้อมปฏิบัติต่อตนไม่ดีเท่าผู้ปกครอง นอกจากนี้ช่วงวัยดังกล่าวยังไม่มีการก่อเกิด “ตัวตน(self)” ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่มีความเฉพาะตัวของบุคคลหนึ่งๆ ขึ้น หรือยังไม่มีความคิดเป็นของตนเองเพราะพวกเราไม่ได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตหรือแลกเปลี่ยนความคิดกับคนนอกครอบครัวเท่าไรนัก จนพวกเราเข้าสู่วัยรุ่นก็เริ่มมีความเป็นตัวเองมากขึ้นและมักต่อต้านความคิดของผู้อื่นรวมถึงต้องการความเป็นส่วนตัวอีกด้วย ดังนั้นเวลาที่คนใกล้ตัวเข้ามาวอแวหรือถามไถ่พวกเราขณะกำลังตั้งใจบางสิ่งอยู่ก็อาจรู้สึกไม่สบายใจและอาจพูดอะไรที่ทำร้ายจิตใจพวกเขากลับไปอีกด้วย ในท้ายที่สุดพวกเราก็สำนึกผิดหรือตระหนักว่าพฤติกรรมที่ผลักไสคนใกล้ตัวออกไปนั้นมันส่งผลเสียมากกว่าที่คิด ดังนั้นการเรียนรู้วิธีสื่อสารความคิดและความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมารวมถึงทำความเข้าใจเป้าหมายของอีกฝ่ายที่อาจเข้ามาเพราะอยากพูดคุยด้วย ส่วนถ้อยคำที่ใช้ในการสื่อสารแทนการกล่าวไล่เช่น “ตอนนี้ฉันกำลังมีสมาธิกับสิ่งที่ทำมากเลย…ถ้าฉันทำเสร็จเดี๋ยวไปหานะ”

ความคิด: อยากลองหยั่งเชิงความอดกลั้นของอีกฝ่าย

            ลองนึกภาพของเด็กเล็กที่กำลังอยากสีเทียนขีดเขียนกำแพงภายในบ้านอย่างสนุกสนานและผู้ปกครองส่วนใหญ่มักสั่งให้เด็กหยุดทำแบบนั้นซึ่งผลลัพธ์ส่วนใหญ่ก็ชัดเจนว่าเด็กก็ยังวาดภาพสุดโปรดของตนเอง สะท้อนให้เห็นว่าเด็กมีแรงกระตุ้นจากความสนใจของตนเป็นหลักขณะเดียวกันผู้ใหญ่ก็มักทำร้ายจิตใจคนใกล้ชิดเพื่อทดสอบความอดทนโดยไม่รู้ตัวง ดังนั้นการสร้างเส้นแบ่ง(boundary)ระหว่างบุคคลที่ดีคือการเปิดเผยด้านอ่อนแอให้อีกฝ่ายและไม่โดนเอาเปรียบเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว

ขอบคุณภาพจาก https://unsplash.com/

#รักเจ็บปวด #ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ #ปัญหาครอบครัว