นิยามความรัก ทริคความรัก LOVE,Uncategorized เหตุใดจึงไม่ควรใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินบ่อยเกินไป

เหตุใดจึงไม่ควรใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินบ่อยเกินไป


เหตุใดจึงไม่ควรใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินบ่อยเกินไป นิยามความรัก ทริคความรัก SEX

การเลือกใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์นั้นมีหลายวิธี ซึ่งการเลือกใช้วิธีทานยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินนั้นควรศึกษาการใช้และผลข้างเคียงของยา และจำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลก่อนใช้งาน เพื่อการรับประทานอย่างถูกวิธี ดังนี้

ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินคืออะไร และควรกินเมื่อไหร่

การกินยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินสามารถกินได้เลยเมื่อเสร็จกิจในการมีเพศสัมพันธ์ หรือภายใน 1 วันหลังการมีเพศสัมพันธ์

โดยวิธีการรับประทานคือ

  1. เม็ดแรก ทานภายหลังมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้ป้องกันทันที หรือภายใน 72 ชั่วโมง
  2. รับประทานเม็ดที่ 2 หลังจากเม็ดที่แรก ภายใน 12 ชั่วโมง

ข้อควรระวังในการทานยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน

ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินมีขอบเขตด้านการใช้งาน ไม่อย่างนั้นอาจมีผลข้างเคียงด้านการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนได้ และไม่ควรใช้บ่อยเกินไปนะคะ โดยที่ข้อควรระวังหลัก ๆ มีดังนี้

  • ไม่ควรทานยาเกิน 4 เม็ด หรือ 2 กล่องต่อเดือน
  • หลังทานยา อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนบ้างในบางราย
  • ไม่ควรเว้นระยะเวลาเกิน 3 วันหรือ 72 ชั่วโมง หลังจากการมีเพศสัมพันธ์

หาซื้อยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินอย่างไรดี

ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน มีขายเป็นกล่อง กล่องละ 1 แผง และแต่ละแผง ก็จะมียาคุมฉุกเฉิน 2 เม็ด ซึ่งในแต่ละเม็ดประกอบไปด้วยยาที่เป็นฮอร์โมนขนาดสูงที่เรียกว่า ลีโวนอร์เจสเตรล (levonorgestrel) เม็ดละ 750  กรัม รับประทานตามที่เราได้กล่าวไปข้างต้น หรือตามคำแนะนำของเภสัชกรค่ะ

            การคุมกำเนิดนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการควบคุมไม่ให้ประชากรเด็กทารกที่ถูกพ่อและแม่ทอดทิ้งเพราะไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูเกิดขึ้นได้ ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ

#ยาเม็ดคุมกำเนิด #การคุมกำเนิด #Sex ปลอดภัย