นิยามความรัก ทริคความรัก LOVE เข้าใจวิถีการคลุมถุงชนที่เกิดได้ทุกยุคสมัยสำหรับชีวิตคู่

เข้าใจวิถีการคลุมถุงชนที่เกิดได้ทุกยุคสมัยสำหรับชีวิตคู่


เข้าใจวิถีการคลุมถุงชนที่เกิดได้ทุกยุคสมัยสำหรับชีวิตคู่ นิยามความรัก ทริคความรัก SEX

            ในสมัยก่อนคนไทยหลายครอบครัวมักจะให้ลูกหลานแต่งงานกับคนที่ตัวเองซึ่งเป็นผู้ใหญ่เลือกไว้ให้อยู่แล้วตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะยอมหรือไม่ก็ตาม พวกเขาทั้งสองก็ต้องได้แต่งงานและใช้ชีวิตคู่ด้วยกันโดยที่ฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายก็ยังอายุไม่ถึง 20 ปี เราจึงมักเห็นการแต่งงานกันตั้งแต่อายุยังน้อย ๆ ซึ่งมาจาก “การคลุมถุงชน” แน่นอนว่าลูกหลานที่ถูกคลุมถุงชนย่อมไม่มีใครที่จะเต็มใจ แต่ด้วยขนบธรรมเนียมที่ว่าพ่อแม่คือผู้ตัดสินเลือกทางเดินให้เราจึงไม่มีใครกล้าขัดใจพวกท่าน แม้สมัยนี้วัฒนธรรมและแนวคิดเรื่องชีวิตคู่จะมีความเป็นอิสระแล้ว แต่ก็ยังมีบางครอบครัวที่ยังคงอยู่ในวิถีคลุมถุงชนอยู่ มาวันนี้เราจึงจะขอพูดเรื่องวิถีการคลุมถุงชนที่เกิดได้ทุกยุคสมัยสำหรับชีวิตคู่ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันเพื่อให้คนที่ถูกจับคลุมถุงชนและผู้ใหญ่ที่เข้ามาอ่านได้เข้าใจว่าคุณตัดสินใจถูกหรือไม่

ข้อดีของการคลุมถุงชน

            การคลุมถุงชนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่ทั้งสองครอบครัวจะได้ดองเป็นทองแผ่นเดียวกันเพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือฐานะความเท่าเทียมกันต่าง ๆ เพื่อศักดิ์ศรีและอำนาจที่เหมาะสมกัน สมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ทำสัญญาจะให้หมั้นหมายและแต่งงานกันต้องดูมาก่อนแล้วว่าคู่ครองที่ตนเลือกให้ลูกหลานตัวเองเป็นคนดีพอด้วยหรือไม่ ไม่ได้ดูแค่เพียงฐานะเท่านั้น หากรูปลักษณ์ภายนอกเขาดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูป ทรัพย์ สมบัติ แต่หากเป็นคนที่มีนิสับไม่ดีและอันตราย ไม่ว่าอย่างไรพวกเขาก็คงไม่ส่งลูกหลานตัวเองให้อยู่กับคนแบบนี้ได้หรอก ฉะนั้นการคลุมถุงชนจึงมีข้อดีตรงที่ลูกหลานจะพบกับคู่ครองที่เป็นคนดีแท้จริง ไม่หลงผิดไปใช้ชีวิตคู่กับคนที่มีนิสัยไม่ดีจนเกิดความวุ่นวายตามมาทีหลังเมื่อใช้ชีวิตคู่

ข้อเสียของการคลุมถุงชน

            การคลุมถุงชนนั้นหากชาย – หญิงไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันน้อยก็อาจทำให้แต่งงานกันแล้วสามารถเกิดความขัดแย้งด้วยนิสัยที่ไม่ตรงหรือปรับเข้าหากันได้ และหากแต่ละฝ่ายที่ถูกจับคลุมถุงชนรู้สึกว่าคนที่ครอบครัวต้องการให้แต่งงานด้วยไม่ใช่คนที่สามารถอยู่ในฐานะคนรักได้ อย่างมากสุดเป็นได้แค่เพื่อนกันเท่านั้นก็ย่อมทำให้ชีวิตคู่อยู่กันแบบห่างเหินและไม่มีความสุขเท่าที่ควร แม้จะมีลูกแล้วก็ตามซึ่งหลายคนคงไม่อยากให้ชีวิตคู่ที่จะอยู่กับตัวเองตลอดชีวิตต้องจืดจางและอยู่ในสถานะจำยอมจนแก่หรอก

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#การคลุมถุงชน #บังคับให้แต่งงาน #นิยามความรัก