Day: October 28, 2019

ท้องไม่พร้อมปัญหาเรื้อรั้งที่ควรหาทางออก

ท้องไม่พร้อมปัญหาเรื้อรั้งที่ควรหาทางออกจากตัวเราท้องไม่พร้อมปัญหาเรื้อรั้งที่ควรหาทางออกจากตัวเรา

            วันหนี่งช่วงบ่ายแก่ ๆ แสดแดดกำลังส่องพอดีนั่งเลื่อนหน้า FaceBook ก็เจอประเด็นหนึ่งเข้าเลยอยากจะเอาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับรู้ปัญหาที่มันฝังรากลึกลงไปในสังคมไทยกับปัญหา “ท้องไม่พร้อม” ซึ่งประสบปัญหานี้มีมาช้านาน และ เราไม่เคยแก้ให้ตรงทุกจุดเลยสักที  ทำให้ปัญหานี้มันเรื้อรังมากขึ้นแล้วปัญหาอะไรที่แก้ไม่ถูกจุดของปัญหานี้ละ สังคมที่รังแกตัวฉัน             ปัญหาของการท้องไม่พร้อมเราต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะการปลูกฝังค่านิยมรุ่นก่อนที่ห้ามให้ชาย-หญิงวัยรุ่นนั้นมีแฟน แต่เป็นการปิดกั้นในเรื่องนี้แทน ทั้ง ๆ ที่มันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ แต่เมื่อใดที่คุณผู้หญิงสักคนที่เป็นวัยรุ่นไปซื้อถุงยางอนามัยคุมกำเนิด เชื่อไหมครับว่าการทำแบบนั้นจะตกเป็นเป้าสายตาแน่นอน ...