Day: February 7, 2020

อยากให้รักยืนยาว อย่าจับผิดคนรักมากเกินไป นิยามความรัก ทริคความรัก SEX

อยากให้รักยืนยาว อย่าจับผิดคนรักมากเกินไปอยากให้รักยืนยาว อย่าจับผิดคนรักมากเกินไป

พื้นฐานการใช้ชีวิตคู่ คือการไว้ใจ เชื่อใจซึ่งกันและกัน ถึงจะทำให้ชีวิตคู่ยืนยาว แต่ถ้าคุณจ้องจับผิดคนรักมากเกินไป อาจทำให้คนรักของคุณอึดอัดและตีตัวออกห่างจากคุณก็เป็นได้ เรามาดูกันสิว่าการจับผิดมากเกินไปนั้น จะส่งผลเสียอย่างไรบ้าง คุณค่าในตัวคุณจะหมดลงเรื่อย ๆ เมื่อคุณคอยจับผิดคนรักตลอดเวลา คอยโทรเช็ค คอยตามจับผิดคนรัก ทั้งวัน พาลแต่จะลดคุณค่าในตัวคุณเอง เราควรปล่อยคนรักบ้าง เว้นพื้นที่ให้แก่กันเชื่อใจซึ่งกันและกัน ถึงจะทำให้ชีวิตคู่ยืนยาว หมดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เมื่อเราคอยจับผิดคนรักตลอดเวลา ...