Day: May 5, 2020

รสนิยม BDSM คืออะไร พร้อมไขคำตอบ นิยามความรัก ทริคความรัก SEX

รสนิยม BDSM คืออะไร พร้อมไขคำตอบรสนิยม BDSM คืออะไร พร้อมไขคำตอบ

BDSM ไม่ใช่แค่ โซ่ แส้ กุญแจมือ เวลาที่เราพูดถึง BDSM มักจะนึกถึงแค่ โซ่ แส้ กุญแจมือ หรือเทียน แต่ที่จริงแล้ว BDSM ไม่ใช่แค่การใช้ความรุนแรง,ควบคุม หรือมีอำนาจเหนืออีกฝ่าย           แต่เกิดจากความไว้ใจ ความยินยอม และความเคารพ...