Day: May 13, 2020

3 สิ่งที่จำเป็นต่อการคบที่มากกว่าความรัก นิยามความรัก ทริคความรัก SEX

3 สิ่งที่จำเป็นต่อการคบที่มากกว่าความรัก3 สิ่งที่จำเป็นต่อการคบที่มากกว่าความรัก

ความรัก ความผูกพัน คือสิ่งที่คู่รักคู่หนึ่งจะต้องเกิดอย่างแน่นอนในการคบกัน แต่การคบกันในระยะยาวนั้นความรักย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเวลา หรือการเปลี่ยนแปลงของใครอีกคน หรืออาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ในการคบกันระยะยาวนั้นยังมีอีกหลายอย่าง หลาย ๆ ปัจจัยที่จะทำให้การคบกันในระยะยาวราบรื่นขึ้นและนี้คือ 3 สิ่งที่จำเป็นในการคบกันที่ไม่ใช่ความรัก ความเข้าใจ          ความเข้าใจนี้จำเป็นอย่างมาก และจำเป็นที่สุดสำหรับการคบกันซึ่งความเข้าใจนั้นเหมือนกันสิ่งที่คอยช่วยให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองเรายังไปด้วยได้ดี เพราะการคบกันช่วงแรก ๆ อะไรก็หวานไปหมด ...