Day: October 29, 2020

เข้าใจวิถีการคลุมถุงชนที่เกิดได้ทุกยุคสมัยสำหรับชีวิตคู่ นิยามความรัก ทริคความรัก SEX

เข้าใจวิถีการคลุมถุงชนที่เกิดได้ทุกยุคสมัยสำหรับชีวิตคู่เข้าใจวิถีการคลุมถุงชนที่เกิดได้ทุกยุคสมัยสำหรับชีวิตคู่

            ในสมัยก่อนคนไทยหลายครอบครัวมักจะให้ลูกหลานแต่งงานกับคนที่ตัวเองซึ่งเป็นผู้ใหญ่เลือกไว้ให้อยู่แล้วตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะยอมหรือไม่ก็ตาม พวกเขาทั้งสองก็ต้องได้แต่งงานและใช้ชีวิตคู่ด้วยกันโดยที่ฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายก็ยังอายุไม่ถึง 20 ปี เราจึงมักเห็นการแต่งงานกันตั้งแต่อายุยังน้อย ๆ ซึ่งมาจาก “การคลุมถุงชน” แน่นอนว่าลูกหลานที่ถูกคลุมถุงชนย่อมไม่มีใครที่จะเต็มใจ แต่ด้วยขนบธรรมเนียมที่ว่าพ่อแม่คือผู้ตัดสินเลือกทางเดินให้เราจึงไม่มีใครกล้าขัดใจพวกท่าน แม้สมัยนี้วัฒนธรรมและแนวคิดเรื่องชีวิตคู่จะมีความเป็นอิสระแล้ว แต่ก็ยังมีบางครอบครัวที่ยังคงอยู่ในวิถีคลุมถุงชนอยู่ มาวันนี้เราจึงจะขอพูดเรื่องวิถีการคลุมถุงชนที่เกิดได้ทุกยุคสมัยสำหรับชีวิตคู่ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันเพื่อให้คนที่ถูกจับคลุมถุงชนและผู้ใหญ่ที่เข้ามาอ่านได้เข้าใจว่าคุณตัดสินใจถูกหรือไม่ ข้อดีของการคลุมถุงชน             การคลุมถุงชนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่ทั้งสองครอบครัวจะได้ดองเป็นทองแผ่นเดียวกันเพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือฐานะความเท่าเทียมกันต่าง ...