Day: February 7, 2021

การช่วยตัวเอง บรรเทาความต้องการทางเพศ เพื่อสุขภาพจิตที่ดีกว่า นิยามความรัก ทริคความรัก

การช่วยตัวเอง บรรเทาความต้องการทางเพศ เพื่อสุขภาพจิตที่ดีกว่าการช่วยตัวเอง บรรเทาความต้องการทางเพศ เพื่อสุขภาพจิตที่ดีกว่า

            การช่วยตัวเอง คือ การขับเคลื่อนน้ำอสุจิในเพศชาย หรือน้ำหล่อลื่นช่องคลอดในเพศหญิง เพื่อได้ปลดปล่อย หรือบรรเทาความต้องการทางเพศ ไม่ให้คั่งค้าง เมื่อได้ปลดปล่อยทำให้เรารู้สึกไม่กดดัน แต่การช่วยตัวเองนั้นต้องไม่แสดงออกต่อหน้าสาธารณชน ไม่เป็นการอนาจารให้คนอื่นเห็นเครื่องเพศ ยกเว้นแต่คนที่เรารักและใช้ชีวิตด้วยในฐานะคู่รัก หรือคู่ร่วมเพศ การช่วยตัวเอง ในลักษณะนี้เป็นการทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย เรียกได้ว่าไม่เข้าข่าย “อาการทางจิตเภท”             การช่วยตัวเอง ทั้งในส่วนของเพศชาย ...