Day: July 10, 2021

“ผู้ชายที่ดี” คือ คนประเภทหนึ่งที่รักยาก นิยามความรัก ทริคความรัก

“ผู้ชายที่ดี” คือ คนประเภทหนึ่งที่รักยาก“ผู้ชายที่ดี” คือ คนประเภทหนึ่งที่รักยาก

            “ผู้ชายที่ดี” คือ คนประเภทหนึ่งที่รักยาก “เป็นเรื่องยากมากนะที่จะรักผู้ชายที่ดีๆ สักคน…” คนดีในที่นี้มิได้หมายถึงผู้ชายที่น่าพึงพอใจ (a nice guy) ผู้ทำสิ่งดีๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจ แต่คนดีจะทำสิ่งดีมากมายเพราะมันเป็นหลักคุณธรรมซึ่งเป็นชุดค่านิยมที่ผู้ชายนั้นให้ความสำคัญเสมอ แน่นอนว่าคนดีมักไม่ทำเรื่องง่ายๆ หรืออะไรที่สะดวกสบายแม้จะเป็นสิ่งที่ตนเองอยากทำก็ตาม และเขาจะตัดสินใจก็ต่อเมื่อมันเป็นสิ่งที่ดีเท่านั้น ดังนั้นจึงมาบอกเล่ากันว่าเหตุใดคนดีถึงมักไม่ประสบความสำเร็จด้านความรัก “ผู้ชายที่ดี” ไม่ใช่ “ผู้ชายที่น่าพึงพอใจ” ...