Day: October 5, 2021

การทะเลาะกันคือรสชาติหนึ่งของความสัมพันธ์ นิยามความรัก ทริคความรัก

การทะเลาะกันคือรสชาติหนึ่งของความสัมพันธ์การทะเลาะกันคือรสชาติหนึ่งของความสัมพันธ์

            การทะเลาะกันคือรสชาติหนึ่งของความสัมพันธ์ การทะเลาะ(fighting)เกิดขึ้นเสมอไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ใด เมื่อคู่รักจะทะเลาะกันสักครั้งมักเกิดจากความอดอั้นตันใจในพฤติกรรมหนึ่งๆ ที่สร้างความไม่สบายใจต่ออีกฝ่าย แต่มีคู่รักบางส่วนที่เลือกอดทนต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง(conflict)ด้วยความเชื่อว่ามันจะทำลายความรักที่มีให้กัน อย่างไรก็ตามไม่มีใครชื่นชอบความขัดแย้งแต่ต้องทำเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นผู้เขียนจึงมาบอกเล่าเรื่องราวของการทะเลาะกันคือรสชาติหนึ่งของความสัมพันธ์ ไม่เอา! ฉันไม่อยากทะเลาะกับเธอ             มีเหตุผลมากมายที่ผู้คนเลือกเงียบปากและเบียนหน้าหนีจากพฤติกรรมของอีกฝ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง แต่เงื่อนไขสองประการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงปัญหามักเกิดจากประสบการณ์วัยเด็กและวิธีการรับมือต่อความขัดแย้งของผู้ปกครอง เชื่อว่าครอบครัวส่วนใหญ่มักสอนให้บุตรหลานของตนหัดควบคุมอารมณ์ของตนเองและบอกให้พวกเขาเข้มแข็งให้มากกว่านี้(อย่าร้องไห้เชียว) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์จากการควบคุมอารมณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ แต่ข้อเสียมักเกิดขึ้นหากพวกเขาควบคุมอารมณ์โดยไม่บอกใครเลยว่าสร้างความทุกข์ให้ตนมากเพียงใด ขณะที่บางส่วนอาจเคยมีประสบการณ์ความขัดแย้งที่เป็นมลพิษ(toxic conflict)ในความสัมพันธ์ครั้งก่อนหน้าหรือเกี่ยวข้องกับบาดแผลทางจิตใจ(trauma) จนทำให้พวกเขาเกิดความกลัวโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายเริ่มโกรธหรือโมโหใส่ตน และบางครั้งพวกเขาอาจต้องการมีความสุขกับช่วงเวลาดีๆ ...