Day: November 10, 2021

สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังตกอยู่ใน “ความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ” นิยามความรัก ทริคความรัก

สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังตกอยู่ใน “ความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ”สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังตกอยู่ใน “ความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ”

            สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังตกอยู่ใน “ความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ”เป็นเรื่องธรรมชาติของความสัมพันธ์ที่จะมีความขัดแย้งเพราะความสัมพันธ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างไรก็ตามอาจเป็นได้ว่า “ความซ้ำซาก” เหล่านี้กำลังเบี่ยงเบนความสนใจจากสาเหตุแท้จริงที่เกี่ยวกับชีวิตทางสังคมและความรักของคนๆ หนึ่ง ซึ่งรวมถึงสัญญาณว่าคุณกำลังตกหรือกำลังดำดิ่งเป็น “ความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ” ดังนั้นผู้เขียนจะมาบอกเล่าข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลักษณะนี้ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก time.com “ความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ” คืออะไร?             นักจิตวิทยาอย่างดร.ลิเลียน กลาส ผู้ได้รับอิทธิพลมาจากหนังสือ Toxic ...