Month: December 2021

ความรักคือความหวานที่ทำให้เสพติด (ตอนที่ 2) นิยามความรัก ทริคความรัก

ความรักคือความหวานที่ทำให้เสพติด (ตอนที่ 2)ความรักคือความหวานที่ทำให้เสพติด (ตอนที่ 2)

            ความรักคือความหวานที่ทำให้เสพติด (ตอนที่ 2) วัฒนธรรมกระแสหลักยกความรักเป็นค่านิยมอันน่าเชิดชูและมักบิดเบือนคุณค่าของมันจนเกินจริงอยู่บ่อยครั้งผ่านบทเพลง ภาพยนตร์ หรือหนังสือนิยายแนวโรแมนติก เมื่อสังคมมองว่าชีวิตหมุนเวียนและสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยความรักพร้อมเปรียบเปรยรสชาติของความรู้สึกนี้ไม่ต่างจากขนมหวานหรือน้ำผึ้งส่งผลให้บางคนมีอาการเสพติดความรักจนโงหัวไม่ขึ้นเรียกว่า Limerence และทุกข์ใจเมื่อขาดความรัก ดังนั้นผู้เขียนจึงมาบอกเล่าสัญญาณที่แสดงว่าตนกำลังมีอาการเสพติดความรัก รู้สึกเขินอายเมื่ออีกฝ่ายปรากฏตัว             โดยธรรมชาติเมื่อพบเจอกับคนที่แอบชอบมักจะทำให้บุคคลนั้นฮอร์โมนพลุ่งพล้านจนแทบรักษาอาการไว้ไม่อยู่ ขณะที่ร่างกายเริ่มสั่นเทาจากความน่ารักอีกฝ่ายและภายในจิตใจก็รู้สึกเขินอายหรือไม่มั่นใจในตัวเองขึ้น นอกเหนือจากนี้อาจมีอาการทางกายอื่นไม่ว่าจะเหงื่อออกมากกว่าปกติ พูดติดขัด และหัวใจเต้นรัว ซึ่งสามารถเป็นได้ทุกคนรวมถึงกลุ่มคนที่มีอาการเสพติดความรักเช่นกัน มองอีกฝ่ายว่าเป็นคนที่เพียบพร้อมไปทุกด้าน ...

ความรักคือความหวานที่ทำให้เสพติด (ตอนที่ 1) นิยามความรัก ทริคความรัก

ความรักคือความหวานที่ทำให้เสพติด (ตอนที่ 1)ความรักคือความหวานที่ทำให้เสพติด (ตอนที่ 1)

            ความรักคือความหวานที่ทำให้เสพติด (ตอนที่ 1) วัฒนธรรมกระแสหลักยกความรักเป็นค่านิยมอันน่าเชิดชูและมักบิดเบือนคุณค่าของมันจนเกินจริงอยู่บ่อยครั้งผ่านบทเพลง ภาพยนตร์ หรือหนังสือนิยายแนวโรแมนติก เมื่อสังคมมองว่าชีวิตหมุนเวียนและสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยความรักพร้อมเปรียบเปรยรสชาติของความรู้สึกนี้ไม่ต่างจากขนมหวานหรือน้ำผึ้งส่งผลให้บางคนมีอาการเสพติดความรักจนโงหัวไม่ขึ้นเรียกว่า Limerence และทุกข์ใจเมื่อขาดความรัก ดังนั้นผู้เขียนจึงมาบอกเล่าสัญญาณที่แสดงว่าตนกำลังมีอาการเสพติดความรัก ทำความเข้าใจ             อาการเสพติดความรัก(Limerence) หมายถึง ภาวะหนึ่งของจิตใจที่เกิดขึ้นมาจากความลุ่มหลงและมีความปรารถนาอันแรงกล้าต่อบุคคลหนึ่ง ยกตัวอย่าง เด็กชายคนหนึ่งเฝ้าฝันถึงช่วงเวลาที่พวกเขาได้ใช้ร่วมกับเด็กหญิงที่ตนแอบชอบมาเป็นเวลานานซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นไม่เป็นความจริงแต่เป็นเพียงจินตนาการ โดยบ่อยครั้งกลุ่มคนที่มีอาการคล้ายเด็กชายมักมีความคิดเช่นนี้แต่ไม่เคยตั้งใจพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่แอบชอบเลยคงเพราะความเสียดายหากต้องเสียบุคคลนั้นไปเมื่อสารภาพความในใจ อย่างไรก็ตามมีจุดแตกต่างระหว่างการแอบชอบกับอาการเสพติดความรัก ...