Day: January 27, 2022

บทบาทหน้าที่ของ “รักโรแมนติก” ที่มากกว่าความรัก (ตอนที่ 1) นิยามความรัก ทริคความรัก

บทบาทหน้าที่ของ “รักโรแมนติก” ที่มากกว่าความรัก (ตอนที่ 1)บทบาทหน้าที่ของ “รักโรแมนติก” ที่มากกว่าความรัก (ตอนที่ 1)

            บทบาทหน้าที่ของ “รักโรแมนติก” ที่มากกว่าความรัก (ตอนที่ 1) สำหรับบางคนไม่เคยมีคนสอนเรื่องราวเกี่ยวกับความรักว่าเป็นอย่างไร…แต่พวกเขาก็สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเมื่อมีความรู้สึกดีๆ ต่อใครคนหนึ่งที่พิเศษกว่าคนอื่น “ความรัก” จึงเป็นคำที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายและสามารถอธิบายความรู้สึกที่แฝงเร้นไว้มากมาย เช่น ความกระตือรือร้นอยากเจอบางคน ความเพลิดเพลินใจ ความห่วงใย ความปรารถนาทางกาย เป็นต้น ซึ่งทำให้ไม่อาจทราบความคิดของอีกฝ่ายได้เลยว่ามองพวกเราเป็นอย่างไรขณะที่ “บอกรัก” โดยสรุปความหมายของความรักโรแมนติกมักสื่อถึง “แรงดึงดูดอันเข้มข้น(intense ...