Day: March 23, 2022

ทะเลาะกับแฟนบ่อยทำอย่างไรดี นิยามความรัก ทริคความรัก

ทะเลาะกับแฟนบ่อยทำอย่างไรดีทะเลาะกับแฟนบ่อยทำอย่างไรดี

            ทะเลาะกับแฟนบ่อยทำอย่างไรดี ความขัดแย้งในความสัมพันธ์เป็นเหรียญสองด้านที่ให้คุณและโทษ หากใช้อารมณ์เชิงลบปราศจากการยับยั้งจนพูดจาหยาบคายหรือทำร้ายร่างกาย ในทางกลับกันถ้าพูดคุยกับคนรักถึงปัญหาว่าเกิดขึ้นจากออะไรก็เป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ อย่างไรก็ดีไม่ว่าจะด้วยวิธีการรับมือใดจำเป็นต้องมีสิ่งหนึ่งก่อนเสมอคือ สติ ใช้ไตร่ตรองและควบคุมอารมณ์ให้ดี 2 เทคนิครับมือเมื่อเกิดความขัดแย้ง             (1) อย่าเอาชนะอีกฝ่าย – บ่อยครั้งที่คู่รักแตกแยกกันเพราะมองความสัมพันธ์โรแมนติดคือเกมที่ต้องกดให้อีกฝ่ายหนึ่งแพ้ด้วยการทำให้รู้สึกผิดหรือเหยียดหยาม ทางที่ดีควรคำนึงว่าความสำคัญของการอยู่ร่วมกันคืออะไรหากไม่ใช่ความรัก ดังนั้นการแก้ไขความขัดแย้งด้วยความเคารพอีกฝ่ายในฐานะคนรักและมนุษย์คนหนึ่งควบคู่กับการมีลูกล่อลูกชนเมื่อทะเลาะกันไม่ว่าการเต็มใจให้อภัยอีกฝ่าย ปลีกตัวออกมาเมื่ออารมณ์ร้อนก่อนกลับมาคุยเมื่ออารมณ์เย็นแล้ว และรู้ว่าจังหวะไหนควรมองข้ามแม้จะเป็นสิ่งที่ตนไม่เห็นด้วยซึ่งเป็นการไม่เติมเชื้อไฟ (2) ...