Day: April 26, 2022

Sex ไม่สนุก เพราะ เรื่องของขนาด? นิยามความรัก ทริคความรัก

Sex ไม่สนุก เพราะ เรื่องของขนาด?Sex ไม่สนุก เพราะ เรื่องของขนาด?

เมื่อผู้หญิง ไม่ถึงจุดสุดยอด ผู้ชายก็ไม่สมหวัง ลองมาหา ต้นเหตุ กันก่อนว่ามันเกิดเพราะความกังวลในการมี Sex กลัวเรื่อง Sex ที่เกิดขึ้นก่อนแต่งงาน หรือแท้จริงแล้วมันอยู่ที่ เรื่องของขนาด กันแน่? ความรู้สึกของคุณผู้หญิงที่ว่าไม่ถึงจุดนั้นบ่อยแค่ไหน เป็นบางครั้งหรือแทบทุกครั้ง ก่อนจะโทษที่ ขนาดของฝ่ายชาย และหากคุณสามารถทำให้ตัวเอง ถึงจุดสุดยอดได้ ก็จะสามารถบอกจุดกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ได้เช่นกัน ...