Day: June 29, 2022

เลือกใครดี? ระหว่างคนที่เรารักกับคนที่รักเรา นิยามความรัก ทริคความรัก

เลือกใครดี? ระหว่างคนที่เรารักกับคนที่รักเราเลือกใครดี? ระหว่างคนที่เรารักกับคนที่รักเรา

            เรื่องนี้อาจเป็นคำถามที่ดูจะตอบง่ายมาก ๆ เพียงใช้การคิดแค่ไม่กี่วินาทีหากเป็นคนอื่น แต่ไม่ใช่สำหรับคนที่ตกอยู่ในสถานะคนกลางระหว่างคนสองคนแน่นอน เราไม่อาจตัดสินใจได้เมื่อความรักของตัวเองมันคือความรักสามเส้าที่สุดท้ายก็ต้องมีคนหนึ่งเจ็บปวดอยู่ดีไม่ว่าการตัดสินใจของเราจะเป็นเช่นไร เราจะเลือกใครดีระหว่าง…คนที่เรารักกับ…คนที่รักเรา หากคุณยังไม่สามารถเลือกคำตอบที่ดีให้ตัวเองได้ก็จงใช้หลักการพิจารณาถึงอนาคตและการปกป้องหัวใจซึ่งคุณก็รู้ดีที่สุดจะดีกว่า ส่วนในบทความนี้เราจะเป็นเพียงผู้แนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น คนที่เรารัก             คนที่เรารัก เป็นคนที่เวลาเราอยู่ด้วยแล้วจะรู้สึกว่าโลกทั้งใบสดใส ไม่ว่าจะวันไหนก็ไม่ใช่วันที่น่าเบื่อหากมีเขาอยู่ใกล้ ๆ ไม่ว่าเขาจะคุยกับเรา ...