Tag: สัมพันธ์พิษ

สัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ (ตอนที่ 2) นิยามความรัก ทริคความรัก

สัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ (ตอนที่ 2)สัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ (ตอนที่ 2)

            สัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ (ตอนที่ 2) ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกเปรียบเสมือนกับการรับประทานอาหาร เพราะเมื่อพวกเราเลือกอาหารที่มีรูปลักษณ์น่าทานบางครั้งหากไม่สังเกตดีก็คงไม่รู้เลยว่ามันกำลังเสื่อมสภาพจนทำให้ร่างกายเจ็บป่วยจากอาการอาหารเป็นพิษ เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ที่พวกเราเปิดรับอีกฝ่ายเข้ามาทั้งที่ศึกษาและสังเกตพวกเขาเป็นอย่างดีแล้วซึ่งภายหลังก็พบตนเองกำลังทรมานจากพฤติกรรมของคนรักแต่ถอนตัวจากได้ยากเรียกว่า “ความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ(toxic relationship)” ดังนั้นผู้เขียนจึงมาบอกเล่าสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ รู้สึกว่าตนเองไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการ             หนึ่งในแก่นความรู้สึกที่ควรเกิดขึ้นเมื่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีคือ “ความสบายใจ” ผ่านการแสดงออกพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยอันแท้จริงของตนแก่คนรักโดยไม่ต้องปิดบัง ในทางกลับกันหากฝ่ายหนึ่งเปิดเผยตัวตนออกมาและมักชักจูงคนรักให้ประพฤติตนตามความต้องการและสร้างความสุขแก่ตนเพียงฝ่ายเดียวจึงเป็นสัญญาณเตือนของความสัมพันธ์อันเป็นมลพิษ ส่วนพฤติกรรมการชักจูงอีกฝ่ายเรียกว่า “emotional coercion” ที่สามารถทำได้ด้วยการสร้างยกหรือกดอารมณ์ของเป้าหมายผ่านการทำให้รู้สึกผิด ...