Tag: เรียนรู้เรื่องรัก

ถึงเวลาที่ควรจะปล่อยมือจากบางคนถึงคุณรักเมื่อไร? ตอนที่ 2 นิยามความรัก ทริคความรัก

ถึงเวลาที่ควรจะปล่อยมือจากบางคนถึงคุณรักเมื่อไร? ตอนที่ 2ถึงเวลาที่ควรจะปล่อยมือจากบางคนถึงคุณรักเมื่อไร? ตอนที่ 2

            ถึงเวลาที่ควรจะปล่อยมือจากบางคนถึงคุณรักเมื่อไร? ตอนที่ 2 หากผู้อ่านเคยชมภาพยนตร์โรแมนติก-คอมเมดี้จะทราบดีไม่ว่าสถานการณ์ทุกอย่างแย่เพียงใด แต่คู่รักในเรื่องก็จะหาทางออกในทุกปัญหาได้เสมอ ด้วยเหตุผลที่เรียบง่าย “พวกเขารักกัน…” หารู้ไม่ว่าหลังหน้าจอ “ความรัก” นั้นไม่เคยเพียงพอที่จะทำให้ความรักยั่งยืน ดังนั้นผู้เขียนจะมาบอกเล่าว่าลักษณะใดในความสัมพันธ์ที่ทำให้ต้องปล่อยคนรักออกจากมือไปกัน ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก time.com การที่ฝ่ายหนึ่งกำลังมองหาคนอื่นที่สามารถเติมเต็มได้             เมื่อใดที่คุณถูกเลื่อนตำแหน่งในบริษัทที่ทำงานอยู่หรือได้เผชิญกับเรื่องด่วนของครอบครัว คุณคิดว่าใครจะเป็นบุคคลแรกที่ตนเองจะบอกเล่าเรื่องเหล่านี้? สำหรับความสัมพันธ์ลักษณะที่มีความสุขและถูกเติมเต็ม ...

สัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ (ตอนที่ 3) นิยามความรัก ทริคความรัก

สัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ (ตอนที่ 3)สัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ (ตอนที่ 3)

            สัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ (ตอนที่ 3)  ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกเปรียบเสมือนกับการรับประทานอาหาร เพราะเมื่อพวกเราเลือกอาหารที่มีรูปลักษณ์น่าทานบางครั้งหากไม่สังเกตดีก็คงไม่รู้เลยว่ามันกำลังเสื่อมสภาพจนทำให้ร่างกายเจ็บป่วยจากอาการอาหารเป็นพิษ เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ที่พวกเราเปิดรับอีกฝ่ายเข้ามาทั้งที่ศึกษาและสังเกตพวกเขาเป็นอย่างดีแล้วซึ่งภายหลังก็พบตนเองกำลังทรมานจากพฤติกรรมของคนรักแต่ถอนตัวจากได้ยากเรียกว่า “ความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ(toxic relationship)” ดังนั้นผู้เขียนจึงมาบอกเล่าสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ ความปรารถนาที่ไม่เคยเป็นของตน             คู่รักเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มักแบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึกให้แก่กัน จึงเป็นเรื่องปกติหากคู่รักจะตอบสนองความต้องการซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียมเพื่อแบ่งปันความสุขและความมั่นคง เมื่อใดที่ฝ่ายหนึ่งเริ่มยกความต้องการของตนเองเป็นใหญ่จนแสดงพฤติกรรมอันเห็นแก่ตัวออกและบังคับให้คนรักสนองซึ่งบ่อยครั้งพวกเขาก็รู้สึกว่าอีกฝ่ายกำลังให้อำนาจเหนือตน สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันเป็นมลพิษเพราะในฐานะคู่รักไม่ควรมีฝ่ายใดที่มีอำนาจเหนือกว่าแต่จำเป็นต้องเอาใจใส่ความต้องการของอีกฝ่ายเทียบเท่าตน วิธีการสังเกตสัญญาณดังกล่าวคือ พวกเขามักด้อยค่ากิจกรรมที่คุณวางแผนและเตรียมการสำหรับคู่รักในโอกาสพิเศษและเลือกปฏิเสธเพื่อทำกิจกรรมที่ตนเองอยากทำเสมอ ไม่ก็พวกเขาอาจต้องการให้คุณหาของขวัญและปรนนิบัติเป็นพิเศษแต่ไม่คิดจะตอบแทนคุณแบบเดียวกัน ดังนั้นหากรูปแบบพฤติกรรมเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในความสัมพันธ์จำเป็นต้องพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหา ...

สัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ (ตอนที่ 1) นิยามความรัก ทริคความรัก

สัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ (ตอนที่ 1)สัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ (ตอนที่ 1)

            สัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ (ตอนที่ 1) ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกเปรียบเสมือนกับการรับประทานอาหาร เพราะเมื่อพวกเราเลือกอาหารที่มีรูปลักษณ์น่าทานบางครั้งหากไม่สังเกตดีก็คงไม่รู้เลยว่ามันกำลังเสื่อมสภาพจนทำให้ร่างกายเจ็บป่วยจากอาการอาหารเป็นพิษ เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ที่พวกเราเปิดรับอีกฝ่ายเข้ามาทั้งที่ศึกษาและสังเกตพวกเขาเป็นอย่างดีแล้วซึ่งภายหลังก็พบตนเองกำลังทรมานจากพฤติกรรมของคนรักแต่ถอนตัวจากได้ยาก เรียกว่า “ความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ(toxic relationship)” ดังนั้นผู้เขียนจึงมาบอกเล่าสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมลพิษ ความหมายของ “toxic relationship”             ต้นเหตุของความสัมพันธ์ลักษณะดังกล่าวเริ่มจากบุคคลที่มีบุคลิกภาพอันเป็นมลพิษ(toxic personality) ซึ่งพวกเขามักหลงเชื่อว่าตนเองอยู่เหนือกว่าทุกคน ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตน ไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่น ...

เคล็ดลับเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีสำหรับคู่รัก (ตอนที่ 2) นิยามความรัก ทริคความรัก

เคล็ดลับเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีสำหรับคู่รัก (ตอนที่ 2)เคล็ดลับเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีสำหรับคู่รัก (ตอนที่ 2)

            เคล็ดลับเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีสำหรับคู่รัก (ตอนที่ 2) ความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จ หมายถึงคู่รักที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเข้าใจและให้อภัย แต่สิ่งนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นอย่างไร้เหตุผลเพราะพวกเขาต้องทุ่มเทเพื่อหาวิธีการทำให้ความสัมพันธ์อยู่รอดโดยไม่ละทิ้งความสุขและความรักซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไป ดังนั้นผู้เขียนจึงมาบอกเล่าเคล็ดลับเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีสำหรับคู่รัก อย่าปล่อยจิตใจให้คล้อยตามความโกรธ             เป็นเรื่องปกติหากการอยู่ร่วมกันระหว่างคนสองคนจะมีพฤติกรรมใดที่สร้างความขุ่นเคืองใจ รวมไปถึงคู่รักที่กำลงัศึกษาดูใจก็สามารถทะเลาะกันได้เพราะพูดเรื่องใดที่ไม่เข้าหูอีกฝ่าย อย่างไรก็ตามจงอย่าปล่อยให้ความโกรธที่เป็นเหมือนยาพิษครอบงำเพราะบางคนอาจพลาดพลั้งพูดหรือกระทำบางสิ่งที่ทำร้ายคนรักไปอย่างถาวร ดังนั้นการจัดการอารมณ์และปรับเปลี่ยนทัศคติว่าด้วยการจับผิดพฤติกรรมที่คนรักทำให้ไม่ชอบใจแทนที่ด้วยการมองหาข้อดีของอีกฝ่าย แต่ถ้าคุณยังคงมีความรู้สึกเชิงลบอยู่ไม่ว่าจะมองอย่างไรก็ควรปลีกตัวและใช้เวลาสักพักเพื่อให้ใจเย็น ก่อนกลับมาพูดคุยกับอีกฝ่ายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายใจอย่างตรงไปตรงมาและอ่อนโยน ขอเพิ่มเติมว่าการเก็บกดความโกรธแต่ไม่ปลดปล่อยคือสิ่งที่เสียเวลาหากจะทำ ชื่นชมคนรักทุกครั้งที่โอกาส             การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นคือการมอบความรู้สึกดีให้อีกฝ่ายไม่ว่าทางใด ...

อะไรคือสิ่งที่เรียกว่า ความรัก นิยามความรัก ทริคความรัก

อะไรคือสิ่งที่เรียกว่า “ความรัก”อะไรคือสิ่งที่เรียกว่า “ความรัก”

            อะไรคือสิ่งที่เรียกว่า “ความรัก” ตอนที่ 1 ผู้อ่านหลายๆ ท่านคงรู้จักวันวาเลนไทน์ที่มีไว้เพื่อเฉลิมฉลอง “ความรักแบบโรแมนติก” แต่สิ่งที่น่าฉงนกว่าวันวาเลนไทน์นั้นคือ ความรักแบบโรแมนติกนี้มันคือสิ่งใดกันแน่ ดังนั้นผู้เขียนจึงขอรวบรวมข้อคิดเห็นและแนวคิดจากศาสตร์แขนงต่างๆ มาเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักกับความรักแบบโรแมนติกว่าคืออะไรกันแน่ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก theconversation.com ความรัก คือ “ความรู้สึก” จริงหรือไม่?             ...

บอกรักอย่างไรไม่ให้ดูเป็นคำสัญญา นิยามความรัก ทริคความรัก

บอกรักอย่างไรไม่ให้ดูเป็นคำสัญญาบอกรักอย่างไรไม่ให้ดูเป็นคำสัญญา

            การบอกรักเป็นสิ่งที่คู่รักต่างต้องบอกกล่าวกับคนที่เรารักเพื่อแสดงให้อีกฝ่ายสัมผัสถึงความรักเต็มเปี่ยมที่เขามีให้ในทุกวันเป็นธรรมดาอยู่แล้ว แต่หลายคู่อาจไม่รู้ว่าการบอกรักในแบบของตัวเองนั้นมักจะเป็นการกล่าวแฝงในเชิงบอกเล่าให้สัญญาในความรักของตัวเองที่มีต่อเขาด้วยทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการรักเขาในทุกวัน จะรักตลอดไป หรือเรียนจบแล้วแต่งงานกันนะ ซึ่งมันก็เหมือนจะดี แต่อย่าลืมว่าเราไม่อาจล่วงรู้อนาคตได้ว่ากาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปจะทำให้ความรักที่คุณมีให้เขาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ แล้วคุณจะได้อยู่ถึงวันที่คุณสัญญาว่าจะแต่งงานหรือบอกรักให้สัญญาถึงแพลนในอนาคตที่ให้ไว้กับเขาหรือเปล่า ชีวิตคนเราไม่เคยมีคำว่า “แน่นอน” แม้แต่คู่รักที่เราเห็นว่าสมบูรณ์แบบที่สุดก็ต้องมีวันที่จะได้เจออุปสรรคในชีวิตเช่นเดียวกัน หากบอกรักในเชิงสัญญาไปแล้วทำไม่ได้ตลอดก็จะกลายเป็นบ่วงที่รัดอีกฝ่ายไว้และคนที่จะเสียใจที่สุดก็คือแฟนของคุณด้วย ฉะนั้นเราจึงอยากมาแนะนำการบอกรักแฟนแบบใหม่ที่ไม่ให้ดูเป็นคำสัญญา เพื่อคุณกับแฟนจะได้มีแต่ปัจจุบัน ตอนนี้เรามองเห็นแต่เธอ             นอกจากการบอกว่ารักเขาแล้ว คุณอาจจะใช้คำพูดแทนคำว่า “รัก” ...

สัญญาณที่บ่งบอกว่าคนที่แอบชอบอาจไม่ชอบคุณ (ตอนที่ 1) นิยามความรัก ทริคความรัก

สัญญาณที่บ่งบอกว่าคนที่แอบชอบอาจไม่ชอบคุณ (ตอนที่ 1)สัญญาณที่บ่งบอกว่าคนที่แอบชอบอาจไม่ชอบคุณ (ตอนที่ 1)

            สัญญาณที่บ่งบอกว่าคนที่แอบชอบอาจไม่ชอบคุณ (ตอนที่ 1) ไม่ว่าช่วงวัยใดของมนุษย์หากความโสดยังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการแอบชอบใครบางคนจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอ “I have a crush on you – ฉันแอบชอบเธอ” ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆ ที่ผู้คนโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวไม่กล้าบอกอีกฝ่ายเพราะกลัวว่าพวกเขาจะเปลี่ยนไปและอาจตีตัวออกห่าง ถ้าอย่างนั้นควรทำอย่างไรดีเพื่อรู้ว่าอีกฝ่ายมีใจให้เราบ้างหรือไม่? พวกเขามีความรู้สึกพิเศษเหมือนที่เรมีหรือเปล่านะ? ดังนั้นผู้เขียนจึงมาบอกเล่าสัญญาณที่บ่งบอกว่าคนที่แอบชอบอาจไม่ชอบคุณ ไม่สนใจคุณ             ...

ความรักของคุณยังมั่นคงอยู่รึเปล่า นิยามความรัก ทริคความรัก

ความรักของคุณยังมั่นคงอยู่รึเปล่า?ความรักของคุณยังมั่นคงอยู่รึเปล่า?

            ความรักของคุณยังมั่นคงอยู่รึเปล่า? การหลงรักใครสักคนที่ไม่สามารถทำให้คุณวางใจอีกฝ่ายได้เลยสักวินาทีนั้นเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมาก ทั้งที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองคน “ความไว้ใจ” เป็นสิ่งที่มาอันดับต้นๆ อีกเรื่องที่น่าแปลกใจคือ บุคคลที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงเช่นนี้ เมื่อพวกเขาได้รับคำชมจากอีกฝ่ายกลับมีแนวโน้มเกิดความสงสัยหรือไม่สนใจมันเลย เพราะปกติพวกเขามองตัวอีกฝ่ายว่าไม่น่าไว้ใจ แต่วันหนึ่งพวกเขากลับได้รับความรู้สึกดีๆ ที่ธรรมดาไม่ได้รับก็เป็นได้ ดังนั้นผู้เขียนจึงมาบอกเล่าว่าความไม่ไว้ใจนั้นสร้างความเสียหายต่อความสัมพันธ์ได้อย่างไรกัน ความรู้สึกขนาดเล็กที่เติบโตขึ้นในใจ             ผู้คนที่อยู่ในสถานการณ์ข้างต้นมักตั้งคำถามกับตนเองเสมอว่าพวกเขารู้จักคนรักที่อยู่ด้วยกันมาจริงหรือไม่ บ้างก็กังวลว่าตนเองจะดีพอตามที่คนรักคาดหวังหรือไม่ จนทำให้บ่อยครั้งพวกเขามักทะเลาะกันเมื่อได้รับ “คำชม” จากปากอีกฝ่าย ...

ข้อเท็จจริงแปลกๆ ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความรัก ตอนที่ 2 นิยามความรัก ทริคความรัก

ข้อเท็จจริงแปลกๆ ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความรัก ตอนที่ 2ข้อเท็จจริงแปลกๆ ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความรัก ตอนที่ 2

            ข้อเท็จจริงแปลกๆ ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความรัก ตอนที่ 2 แน่นอนว่าผู้อ่านจะต้องเรื่องราวเบื้องต้นของความรักกันมาบ้าง แต่มากเท่าไรที่คุณรู้ว่าเกิดปรากฏการณืใดขึ้นบ้างในร่างกายและจิตใจของคุณขณะกำลังตกหลุมรัก ดังนั้นวันนี้ผู้เขียนจะมาอบอกเล่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรักและเพศสัมพันธ์ที่อาจทำให้คุณถึงกับประหลาดใจ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก time.com คุณจะรู้สึกขยะแขยงในสิ่งต่างๆ ลดลงเมื่อถูกกระตุ้นให้มีอารมณ์ทางเพศ             การมีเพศสัมพันธ์อาจะเป็นกิจกรรมที่มักเต็มไปด้วยของเหลวและกลิ่นมากมาย แต่ด้วยความเผ็ดร้อนของช่วงเวลานี้ทำให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นเรื่องไร้สาระไปเลย จากผลการศึกษาพบว่า การตื่นตัวทางเพศนั้นจะกระตุ้นให้ร่างการยตอบสนองด้วยสิ่งต่างๆ ที่ไม่น่าอภิรมย์โดยเป็นไปตามกลไกทางธรรมชาติ เมื่อนคณะวิจัยสอบถามผู้หญิงที่กำลังรับชมสื่อประเภทต่างๆ ...

ข้อเท็จจริงจากงานวิจัยที่ซ่อนหลัง “ความสัมพันธ์ที่มีความสุข” ตอนที่ 2 นิยามความรัก ทริคความรัก

ข้อเท็จจริงจากงานวิจัยที่ซ่อนหลัง “ความสัมพันธ์ที่มีความสุข” ตอนที่ 2ข้อเท็จจริงจากงานวิจัยที่ซ่อนหลัง “ความสัมพันธ์ที่มีความสุข” ตอนที่ 2

            เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ ผู้คนส่วนใหญ่ต่างยอมแลกด้วยความสัมพันธ์ที่ทำให้รู้สึกเบิกบานใจ ซึ่งมักเกิดขึ้นในความรักช่วงแรกๆ แต่เมื่อความหวานหายไปและก้าวเข้าสู่ชีวิตประจำวัน ภาระหน้าที่ของแต่ละคนเริ่มเข้ามาในความสัมพันธ์ จนอาจพบว่าตนเองกำลังดิ้นรนอย่างเจ็บปวดจากการระเบิดอารมณ์และความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้น บ่อยครั้งที่ผู้คนไม่สามารถรับมือไหว จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่มีความสุขและดีต่อใจนั้นยาก ดังนั้นผู้เขียนจะมาบอกเล่าข้อเท็จจริงของความสัมพันธ์ที่มีความสุขกัน อย่างไรก็ตามเนื้อหานี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก time.com ให้ทุกสิ่งดำเนินไปในทางที่ดี             ผลการศึกษาจากสถาบัน Gottman Institue ...