Tag: แต่งงานคลุมถุงชน

การแต่งงานแบบคลุมถุงชนนั้นยั่งยืนหรือ? นิยามความรัก ทริคความรัก นิยามความรัก ทริคความรัก

การแต่งงานแบบคลุมถุงชนนั้นยั่งยืนหรือ?การแต่งงานแบบคลุมถุงชนนั้นยั่งยืนหรือ?

            การแต่งงานแบบคลุมถุงชนนั้นยั่งยืนหรือ? “อยู่ๆ ไปเดี๋ยวก็รักกันเองแหล่ะ” หรือ “รักแท้แพ้ใครชิด” คือวาทกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อปลอบประโลมคู่สมรสที่ถูกแต่งงานแบบคลุมถุงชน ส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ที่มีอายุมากกว่า ซึ่งการแต่งงานลักษณะนี้ยังมีอยู่ในบางพื้นที่ของสังคม เพราะความเชื่อว่าการมองหาคนรักอันเหมาะสมและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน บุคคลนั้นต้องรับการเลือกสรรจากผู้ใหญ่ ท้ายที่สุดพวกเราต่างทราบกันว่า ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตั้งต้นด้วยความรักระหว่างสองฝ่ายมักล้มเหลว และยิ่งทวีความชัดเจนท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำไมถึงไปไม่รอดกันนะ?             ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์พยายามหาเหตุผลแท้จริงว่าทำไมความสัมพันธ์นี้ถึงล้มเหลวและสร้างความทุกข์ให้กับคู่สมรส มีงานวิจัยมากมายเสนอถึงสองปัจจัยสำคัญส่งผลต่อความยั่งยืน ได้แก่ ความเครียด ...